Zalecenia Norymberskie w zakresie wczesnej nauki języków obcych

Nürnberger Empfehlungen © Goethe-Institut

Zalecenia Norymberskie w zakresie wczesnej nauki języków obcych wydane w 1996 r. przez Goethe-Institut zostały opracowane we współpracy z licznymi ekspertami z 22 krajów na całym świecie, aby ułatwić stworzenie w zakresie wczesnej nauki języków obcych możliwie ogólnej podstawy o charakterze curriculum.Dziś, po upływie ponad dziesięciu lat, twierdzenia zawarte w Zaleceniach Norymberskich są w swojej istocie w dalszym ciągu aktualne. Jednak wydarzenia w sferze społecznopolitycznej, gospodarczej i socjalnej, rozwój techniki i związane z tym liczne doświadczenia i oczekiwania dzieci w zakresie mediów wywierają wpływ na wczesną naukę. Także wyniki badań z dziedziny psychologii uczenia się na temat uczenia się przez dzieci mają coraz większe znaczenie w odniesieniu do pierwszych lat nauki języka obcego.

Oddane do Państwa rąk nowe wydanie Zaleceń Norymberskich w zakresie wczesnej nauki języków obcych prezentuje złożony system uwarunkowań w zakresie wczesnego nauczania języków obcych w aktualnym ujęciu, tak aby uwidocznić potencjał i potrzeby uczących się dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat. Uczenie się we wczesnym stadium rozwoju nie jest przy tym ukazane z perspektywy konkretnego systemu kształcenia, zatem nie z perspektywy określonej instytucji, lecz ujęte jest z możliwie ogólnego punktu widzenia.

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się wczesnym nauczaniem języków obcych: do decydentów, dyrektorów szkół, osób prowadzących szkolenia doskonalące, nauczycieli – tych początkujących oraz doświadczonych, wychowawców oraz studentów. Do grona jej adresatów należą także rodzice i inne osoby z otoczenia dziecka, które uczestniczą w procesie kształcenia dzieci niebezpośrednio, ale mają decydujący wpływ na rozwój dziecka.