Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1) Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)
Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Güzel Sanatlar Binası, Ankara, 1940’lar Fotoğraf: © Ebru Baysal (2006), E. Işın, der., Düşünen Tohum Konuşan Toprak Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2012

Mualla Eyüboğlu Anhegger
Kamu Yararı için emek veren mimar

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1942 yılında mezun olan Mualla Eyüboğlu, Cumhuriyet döneminin az sayıdaki ilk nesil kadın mimarlarındandır. Mezuniyetinin ardından Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde inşaat öğretmeni olarak göreve başlayan Eyüboğlu, bu enstitünün bazı yapıları ile birçok diğer köy enstitüsünün vaziyet planını hazırlamış, yapılarını tasarlamış ve uygulamasını öğrencilerle birlikte gerçekleştirmiş; ayrıca ülke çapında enstitü inşaatlarının kontrolünde çalışmıştır.
 

Kırsal alanda mimari üretim ve katılımcı süreçlerle uygulama konusunda birkaç yıl içinde edindiği bu tecrübenin ardından, 1945-47 yılları arasında Anadolu, Trakya ve Balkanlar’da Osmanlı dönemi eserlerinin belgeleme çalışmalarına katılmış; 1946 yılında da Akademi’de asistanlık görevine başlamıştır. Her yıl kazı çalışmalarına da katıldığı bu dönemin ardından, 1952 yılında yeni kurulmuş olan Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Kurulu’nda raportör olarak çalışmaya başlamıştır.

İmar planı çalışmaları gerçekleştirdiği ve eski eser rölöveleri çıkardığı 1950’li yılların ardından, 1970 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde mimar olarak görev yapan Eyüboğlu, bu dönemde de aralarında Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nin de bulunduğu birçok yapının restorasyonunu ve kontrolörlüğünü yürütmüştür. 1976 yılında atandığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde eski eserlerin onarımlarını üstlenmiş ve bu kurumdan 1983 yılında emekli olmuştur.

Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından biri olarak mimari ve kentsel tasarım ve uygulama, arkeolojik kazı, kültürel mirasın belgelenmesi ve restorasyonu alanlarını içeren geniş bir çerçevede çalışmıştır.

 • Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Güzel Sanatlar Binası, Ankara, 1940’lar Kaynak: koyenstitulerivakfi.org.tr
  Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Güzel Sanatlar Binası, Ankara, 1940’lar
 • Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Güzel Sanatlar Binası, Ankara, 1940’lar Fotoğraf: © Ebru Baysal (2006), E. Işın, der., Düşünen Tohum Konuşan Toprak Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2012
  Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Güzel Sanatlar Binası, Ankara, 1940’lar
 • Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Müzik Okulu, Ankara, 1940’lar Kaynak: Mimarlar Odası, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=MKD-Mualla-Eyuboglu
  Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Müzik Okulu, Ankara, 1940’lar
 • Ortaklar Köy Enstitüsü, Aydın, 1940’lar Kaynak: ofl.meb.k12.tr
  Ortaklar Köy Enstitüsü, Aydın, 1940’lar
 • Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri, 1940’lar Kaynak: koyenstitulerivakfi.org.tr
  Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri, 1940’lar
 • Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri, 1940’lar Kaynak: Mimarlar Odası, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=MKD-Mualla-Eyuboglu
  Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri, 1940’lar
 • Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri, 1940’lar Kaynak: Mimarlar Odası, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=MKD-Mualla-Eyuboglu
  Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri, 1940’lar
 • Mualla Eyüboğlu ve Robert Anhegger belgeleme çalışmasında © Fotoğraf: Mualla Eyüboğlu Anhegger arşivi; kaynak: I. Çokuğraş, C. İ. Gençer, “Çok Yönlü Bir Cumhuriyet Mimarı: Mualla Eyüboğlu Anhegger”, Mimarlık, 2018, no.403, ss.55-59
  Mualla Eyüboğlu ve Robert Anhegger belgeleme çalışmasında
 • Topkapı Sarayı restorasyonu, İstanbul, 1961-1971 Kaynak: T. Çandar, der., Hitit Güneşi Mualla Eyüboğlu Anhegger, Doğan Kitap, 2003
  Topkapı Sarayı restorasyonu, İstanbul, 1961-1971
 • Topkapı Sarayı restorasyonu, İstanbul, 1961-1971 Kaynak: Mimarlar Odası, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=MKD-Mualla-Eyuboglu
  Topkapı Sarayı restorasyonu, İstanbul, 1961-1971
 • Topkapı Sarayı restorasyonu, İstanbul, 1961-1971, plan ve görünüş çizimi Kaynak: Mimarlar Odası, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=MKD-Mualla-Eyuboglu
  Topkapı Sarayı restorasyonu, İstanbul, 1961-1971, plan ve görünüş çizimi
Mualla Eyüboglu AnheggerKaynak: T. Çandar, der., Hitit Güneşi Mualla Eyüboğlu Anhegger, Doğan Kitap, 2003

(1919-2009) Mualla Eyüboğlu Anhegger

Türkiye’nin tarihi eserleri üzerine araştırma ve yayın gerçekleştirmiş olan Eyüboğlu, mimarlık pratiğinin kamu yararına dönük yönünü örnekleyen yaşamıyla 2008 yılında Mimarlar Odası tarafından Mimarlığa Katkı Dalı’nda Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.