CultureCIVIC

CultureCIVIC  

Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, büyük kent merkezlerinin ötesine uzanarak, tüm Türkiye sathında, aktif bir sivil toplum için gerekli olan kültürel katılımı destekliyor. Hoşgörü, ifade özgürlüğü, toplumsal uyum, ayrımcılıkla mücadele –tüm bunlar hiç kuşkusuz ki önemli hedefler, ancak pratikte somut projelere dönüşmedikleri sürece, sadece sözden ibaret kalma riskini taşıyorlar. Goethe Institut’un öncülüğünü üstlendiği CultureCIVIC tam da böyle geniş bir alandaki kültürel projeleri destekliyor. Projede ortak olan kurumlar Anadolu Kültür, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), Fransız Kültür, Danimarka Kültür Enstitüsü ve Hollanda Türkiye Büyükelçiliği.

CultureCIVIC, Yerel Projeler, Yapısal Destek, Kentler Arası Ağ Geliştirme, Sanatsal Üretim isimli dört farklı alt hibe kategorisinde yapılan açık çağrılar yoluyla, gerek daha dar bir alanda gerekse daha geniş kapsamlı çalışmalarla Türkiye’de açık topluma katkı sağlamak isteyen sivil toplum kurumlarını, inisiyatifleri ve bireyleri destekliyor. Bu çalışmalar arasında Diyarbakır’da bir gençlik kampı, annesiyle iki yıl hapishanede kalmış dört yaşında bir çocuğu anlatan kurmaca bir kısa film projesi ve Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve İzmir kentlerinde kuirler için buluşma ve tartışma alanı açan KuirFest yer alıyor.

Projenin ikinci sacayağı ise sanatçılara, sivil toplum kuruluşlarına ve kültür inisiyatiflerine, organizasyon ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla atölye çalışmaları, mentorluk programları ve konferanslar sunan bir Kapasite Geliştirme Programı. Atölyeler sanat, kültür ve sivil toplumun çeşitli yönlerini kapsıyor. Yapıları itibariyle katılım odaklı olan bu toplantılar, katılımcılara kendi çalışmaları üzerine düşünme imkanı sunarken pratik uygulamalar üzerine odaklanıyor.