Danışma ve bilgilendirme

Goethe-Institut Almanca sınavları - Tarihler ve kayıt Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Ankara'da veya Almanya'da bir kursa katılmak veya sınavlarımızdan birine girmek istiyorsanız, Dil Kursları Büromuz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Pazartesi'den Cuma'ya kadar 12.00-16.00 saatleri arasında 0533 068 54 63 telefon numarası üzerinden kurslara ve sınavlara ilişkin bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kurse-ankara@goethe.de ´ye de ulaşabilirsiniz.
 
20.10.2020 tarihinden itibaren, Türkiye'deki Goethe-Institut şubeleri kayıtlarını “Webshop” üzerinden
almaya başladı ve bundan böyle sınavlarımızla ilgilenen kişiler Goethe-Institut Ankara'nın sunduğu
sınavları online olarak satın alabileceklerdir (İstisna: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ve gençlere yönelik sınavlar).

ÖNEMLI DUYURU!
Sınav kaydınız gerçekleşmediği takdirde pruefungen-ankara@goethe.de  adresine mail atınız.

 
  • Nüfus cüzdanını ibraz etmeyenler sınava alınmayacaktır.
  • Cep telefonu, mini bilgisayar ya da kayıt işlevi olan diğer cihazlar, sözlükler, gramer kitapları,
  • önceden hazırlanmış müsveddeler gibi yardımcı araçlar, sınav hazırlık odasına ya da sınav
  • salonuna getirilemez. (Sınav yönetmeliği § 12 )
  • Sınav başlama saatine 15 dakika kala sınav yerinde bulununuz. Geç gelenler sınava giremez.
  • Unser Institut haftet nicht für die Privat- und Wertgegenstände der Prüfungsteilnehmer/-innen. Es besteht auch keine Möglichkeit diese Gegenstände im Prüfungsgebäude zu verwahren.
    Merkezimiz, kursiyerlerin özel ve kıymetli eşyalarından sorumlu tutulamaz. Herhangi bir eşyayı sınav binasında emanete bırakma imkanı yoktur. 
Sınav sonucunuzu en geç 4 hafta sonra sınav katılımcı numaranızı ve doğum tarihinizi girerek internetten öğrenebilirsiniz.

Sınav Sonuçları

Başarısız olan katılımcılar sınav sonuç belgelerini pruefungen-ankara@goethe.de ye e-posta göndererek talep edebilirler.

Sιnav sonuçlarιyla ilgili telefonda veya şahsen müracaat yoluyla bilgi maalesef verilmemektedir.
Goethe-Institut (aşağıda kısaca "GI" olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyor. Bu yüzden size ayrıntılı olarak hangi kişisel verilerinizin ne şekilde toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını anlatmak istiyoruz.

Gizlilik politikasının konusu ve veri kütüğü sistemi sahibi

İşbu gizlilik politikasının konusu, GI’nin internet sayfaları üzerinden GI’nin kurslarına ve sınavlarına kaydolmanız, bu kursların ve sınavların uygulanması ile ilgili olarak kişisel verilerinizin (aşağıda “veri” olarak anılacaktır) toplanması, işlenmesi ve kullanılmasıdır.

Veri koruma mevzuatında sözü edilen veri kütüğü sistemi sahipliği, Almanya’nın Münih kentinde Dachauer Str. 122 - 80637 München adresinde mukim Goethe Institut e.V. derneğine aittir. Gizlilik politikamız ile ya da genel olarak verilerinizin korunması ile ilgili sorularınız varsa lütfen her şeyden önce kaydolduğunuz enstitüye danışın.

Verilerinizin kullanımı

İnternette sunduğumuz hizmetleri kaydolmadan da örneğin bilgilenmek amacıyla kullanabilirsiniz. Bu durumda kişisel veriler toplanmadığı gibi işlenmeleri ve kullanılmaları da söz konusu değildir.

Bir kursa ya da sınava kaydolmak istediğinizde ise önce çeşitli veriler girmeniz gerekir. Bu kayıt işlemi esnasında kursa ya da sınava yazılmanız için ve bu kursun ya da sınavın uygulanması için bize gerekli olan bilgilerin zorunlu olarak belirtilmesi öngörülmüştür. Diğer bilgileri vermekte serbestsiniz.

Verilerinizin toplanması ve akabinde kullanılması internet üzerinden kayıt yapabilmeniz ve aşağıda muvafakatnamede belirtilen amaçlar için yapılır. Verileriniz yalnızca adı geçen muvafakatnamede belirtilen amaçlarla ve muvafakatnamede belirtilen türden alıcılara iletilir.

İnternette gerçekleşen bir iletişimde ayrıca teknik nedenlerle örneğin IP ya da yönlendirme adresi gibi diğer bazı verilerin de bize aktarılması söz konusudur. Bilgisayarınızdan ya da internet tarayıcınızdan bize aktarılan bu veriler tabii ki yalnızca mevzuatta izin verilen ölçüde kullanılır.

Çerezlerle ilgili ek bilgiler

Devamlı olarak çerez teknolojisini kullanmamızın amacı, tekrar geldiğinizde istediğiniz takdirde otomatik olarak giriş yapabilmenizdir. Ayrıca bir sayfadan diğerine geçerken kimliğinizi belirleyebilmek için çerez kullanıyoruz. Tarayıcınızın çerez işlevini kapattığınız takdirde kişiselleştirilmiş internet sunularımızı kullanabilmekle beraber otomatik giriş yapamazsınız.Muvafakatten cayma
Verilerinizin piyasa araştırması, promosyon ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmasından her zaman cayabilirsiniz. Bu konuda yetkili Goethe-Institut’a kurs@ankara.goethe.org adresine caydığınızı belirten bir e posta göndermeniz yeterlidir.
 
Türkiye’deki Goethe-Enstitüleri’ndeki Sınavlara ilişkin Genel Şartlar
 
Sınava Kayıt İşlemi
1) Goethe-Enstitüsü’nün merkezi sınavlarına kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:
Goethe-Enstitüsü Ankara ve İstanbul:
yalnızca telefon yoluyla:  Goethe-Sertifikası A1: Başlangıç Almanca 1: Ankara/İstanbul’daki sınavlarOnline aynı zamanda: Goethe-Sertifikası A2- Goethe-Sertifikası C2: Ankara/İstanbul dışındaki sınavlar
Goethe-Enstitüsü İzmir:
telefon yoluyla: mümkün değil.
online ve şahsen: Goethe-Sertifikası A1: Başlangıç Almanca 1 -  Goethe-Sertifikası C2, İzmir içindeki ve İzmir dışındaki sınavlar için
Okullardaki grup sınavları bunun dışındadır.
2) Kayıt işlemi sırasında beyan edilen isim, geçerli kimlikte  (yeni kimlik!) veya pasaportta yer alan bilgilerin aynı olmak zorundadır. Sertifikanın tanzim edilmesinden sonra ismin yazılış biçimi değiştirilemez.

Sınav Ücreti ve Ücretin İadesi
3) Sınav ücreti, geçerli olan yerel ücret yönetmeliğine göre belirlenir ve kayıt formunda veya internetteki sınav kılavuzunda belgelenmektedir.
4) Sınav ücretleri, ön kayıt sonrasında ödeme süresi içerisinde ilgili Goethe-Enstitüsü’nün banka hesabına havale edilecektir.  
5) Bir sınav başlatılmadığı veya başlatıldıktan sonra yarıda kesildiği takdirde ve bunun için sağlık gerekçelerinin ileri sürülmesi halinde bunlar derhal bir doktor raporunun ilgili Goethe-Enstitüsü’ne ibraz edilmesiyle belgelenmelidir. Bir sınavın sağlık sebeplerinden dolayı verilmemiş olarak kabul edilmesi halinde, sınav ücreti bir sonraki sınav tarihi için alacak kaydedilir veya iade edilir.  

Sınava Katılım
6) Sınav gününde sınava katılacak olanlar kimliklerini geçerli ulusal kimlikleri (yeni kimlik!) veya pasaportları ile ibraz edeceklerdir.
7) Sınava katılacaklar sınavın başlamasından 15 dakika önce hazır bulunmak zorundadır.
8) Sınav başlangıcına geç gelen katılımcıların sınava girmelerine izin verilir, ancak kaçırdıkları sınav süresi sonradan telafi edilemez.
9) Katılımcı, kaydı yaptırılan sınav tarihinde hazır bulunmadığı takdirde sınava girmemiş kabul edilir. Sınav ücreti iade edilemez.
10) Sözlü sınav tarihleri en geç yazılı sınavdan hemen sonra bildirilir. Katılımcı, sözlü sınavın planlandığı tarihte hazır bulunmadığı takdirde sınava girmemiş kabul edilir.
11) Sınav öncesinde tüm kişisel eşyalar (cep telefonları, çantalar, vs.) teslim edilir.
12) Sınav ile ilgili olarak hile yapanlar, yasak olan yardımcı maddeler bulunduranlar, kullananlar veya başkalarına kullandıranlar veya davranışları ile herhangi başka bir şekilde sınavını nizami gidişatını bozanlar sınavdan çıkarılır. Bu durumda sınav performansları değerlendirilmez. Yasak olan yardımcı maddeler olarak, örneğin sözlükler, gramer kitapları, hazırlanmış kağıtlar, vb. kabul edilir. Cep telefonlarının, mini bilgisayarların veya diğer aletlerin ne hazırlık odasına ne de sınav salonuna getirilmesine izin verilmemektedir. Aksine davranışlar ilgililerin sınava alınmamasına neden olur.   

İtirazlar
13) Sınav sonucuna, sonuçların ilan edilmesinden sonra iki hafta içerisinde, ilgilinin sınava girmiş olduğu Goethe-Enstitüsü’nün idaresi nezdinde yazılı bir şekilde itiraz edilebilir (harici sınavlar için: yetkili Goethe-Enstitüsü’nün idaresi nezdinde).  Gerekçesiz veya yeterli gerekçelere sahip olmayan başvurular sınavdan sorumlu şahıs tarafından geri çevrilebilir. Ulaşılmamış bir puana işaret edilmesi, gerekçe olarak yeterli değildir.
14) Sınavın uygulanmasına ilişkin itiraz, sınava girdikten hemen sonra, sınavın gerçekleştirildiği ilgili Goethe-Enstitüsü’nün idaresi nezdinde yazılı bir şekilde sunulmalıdır.
15) İtirazlar, sınava katılan şahıs tarafından şahsen gerçekleştirilmek zorundadır. Üçüncü şahısların itirazları dikkate alınmaz.  

Sınav Sonuçları ve Karneler
16) Karneler en geç sınav tarihinden dört hafta sonra düzenlenecektir (C2’de karneler en geç 6 hafta içinde düzenlenir). Enstitüler arası genel sertifikaların düzenlenmesi için 100 TL tutarında bir ücret alınır.

İnceleme
17) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra başvuruda bulunarak kendi sınavlarını inceleyebilirler. Bu inceleme sırasında herhangi bir çıktı, kopya veya suret alınamaz.

Karnenin Kaybı
18) Karnenin kaybolması durumunda 10 yıl içerisinde yedek bir belge düzenlenebilir. Yedek belgenin düzenlenmesi için 100 TL tutarında bir ücret alınır.

Diğer Hükümler
Diğer hükümler için Goethe-Enstitüsü’nün sınav yönetmeliğine atıfta bulunulmakta olup, bu mevzuata https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/Pruefungsordnung.pdf adresinden ulaşılabilir.
 
Sınav yönetmeliğini, sınavlarla ilgili genel şartları ayrıca gizlilik politikası ve muvafakatnameyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Sınav Yönetmeliği

Almanca bilginizin katılmayı düşündüğünüz sertifika sınavının seviyesinde olup olmadığını öğrenmek için sitemizdeki örnek sınavları (bariyersiz sınav alıştırmaları) çözebilirsiniz.