Sunum/Söyleşi Prof. Dr. Cengiz Güleç
Narsisizm ve Güç: Çağımızın Vebası Üzerine

Banner / Narzissmus und Macht © Harman Şaner Çakmak

Cmt, 25.06.2022

17:00

Goethe-Institut Ankara

Narsisizm insanlık tarihi kadar eskidir; fakat günümüzde narsisistik olgular her zamankinden daha güncel ve yaygın durumdadır. Ünlü Amerikalı sosyolog Christopher Lasch, derin bir toplumsal çöküşün alameti olarak “narsisizm çağı”ndan söz eder. Başarılı siyasetçiler, idareciler ve yöneticilerin; sinema ve medya yıldızlarının ya da ünlü sporcuların gündelik hayatlarında narsisizmle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hepimiz bir ölçüde narsist değil miyiz? Olumlu ve olumsuz narsisizm arasında anlamlı bir ayrım yapabilir miyiz? Narsist kişiler, özgüven eksikliklerini telafi etmeyi umdukları için mi güç peşinde koşuyor? Narsisizm ile güç arasındaki ilişki esasen nedir?

Tıp profesörü, psikiyatri uzmanı, siyasetçi, milletvekili ve yazar Cengiz Güleç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminden sonra aynı fakültede ihtisas yaptı. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinde Adolesan Psikiyatrisi Uzmanlığı okuyan Güleç, Felsefe Lisans Sertifikası, Sosyal Antropoloji Yüksek Lisansı aldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Başkanı ve Öğretim Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, Türkiye Psikiyatri Derneği Onur Kurulu Üyesi ve Ankara Şubesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Güleç, DSP’den Sivas Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

Etkinlik US Atölyesi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

 

Geri