Diğer bilgiler

Geri Goethe-Zertifikat C2: GDS

Buyurun sahne sizin! Sınavın bölümleri

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Okuma, Dinleme, Yazma ve Kounuşma (tekli sınav) bölümlerinden oluşur. Sınav dünyanın her yerinde aynı standalarda uygulanır ve değerlendirilir.
 
Yazma bölümünün edebiyat soruları Ludwig-Maximilians-Universität München iş birliği ile hazırlanır.
 
Sınavın bölümleri tek tek veya kombine edilerek yapılabilir. Başarılı olunan her bölümün sertifikaların toplamı bir sertifikaya eşittir.
Okuma, Dinleme ve Konuşma bölümleri sınav merkezinde değerlendirilir. Yazma bölümünün değerlendirilmesi ise Goethe Institut sınav merkezi tarafından koordine edilir.
 

2019 de sınav esnasında yazma bölümün ikinici kısmında sunulan genel konuların birisini değil de edebiyat ile ilgili konuyu ele almak isterseniz, daha önce mutlaka Ludwig-Maximilians-Universität München tarafından 2019 için hazırlanmış konulara hazırlanmış olmalısınız. Sınav esnasında sunulan dört konunun birini seçmeniz istenir.

Edebiyat 2019 Goethe-Zertifikat C2: GDS için 

Brigitte Kronauer
Das Taschentuch
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-12888-9
€ 10,00 (D)

Robert Seethaler
Der Trafikant
Roman
Kein & Aber Verlag
ISBN 978-3-036-95909-2
€ 12,00 (D)
2020 de sınav esnasında yazma bölümün ikinici kısmında sunulan genel konuların birisini değil de edebiyat ile ilgili konuyu ele almak isterseniz, daha önce mutlaka Ludwig-Maximilians-Universität München tarafından 2020 için hazırlanmış konulara hazırlanmış olmalısınız. Sınav esnasında sunulan dört konunun birini seçmeniz istenir.

Edebiyat 2020 Goethe-Zertifikat C2: GDS için 

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
 

Okuma

Bilgi içerikli metin, yorum, röportaj ve ilanlar okuyarak birbirinden farklı soruları yanıtlıyorsunuz. İçeriiği soyut ve kapsamlı olsa bile metinleri zorlanmadan anlayıp dolaylı ifadeleri kavramanız beklenir.

Süre: 80 dakika

Yazma

Kısa bir bildiriyi farklı bir şekilde ifade ederek, genel veya edebi bir konu aracılığıyla düzeye uygun bir dil ve yapılandırma ile okuyucu mektubu veya kitap tanıtımı kaleme alınır. İki genel ve edebiyat listesinde bulunan konuların biri seçim yapmanız için sunulur. Bu konuların birini seçerek yazma bölümünü ele alıyorsunuz.

Süre: 80 dakika

Dinleme

Medyadan haber, röportaj, arkadaşlar arasında geçen konuşmalar ayrıca uzman görüşlerini doğal konuşma hızında dinleyip bunlara ilişkin farklı sorular yanıtlamanız beklenir.

Süre: yaklaşık 35 dakika

Konuşma

Kapsamlı bir konuya ilişkin, örneğin globalleşme, sunum hazırlayıp sorulan soruları ve gerekçelerinizi ayrıntılı açıklamanız istenir. Ayrıca bir söyleşide düşüncelerinizi ifade edip, farklı görüşe sahip konuşma partnerinizle tartışarak, düşüncelerinizi savunup, onu ikna etmeye çalışmanız istenir.

Süre: yaklaşık 15 dakika

Koşullar

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom gençler ve yetişkinlere yönelik bir sınavıdır.

Goethe-Institut sınavları, ilgilenen herkese açıktır. Bu sınavlara belirli bir yaş sınırı olmadan ve Alman vatandaşlığından bağımsız olarak herkes girebilir.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 18 yaşından itibaren önerilir.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom en yüksek düzeyde dil bilgisini teyit eder ve Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin (GER) altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin altıncı ve en üst basamağına (C1) denktir.
  • Bu basamağa ulaşmak için (önceden sahip olunan bilgilere ve öğrenme koşullarına bağlı olarak) 45 dakikalık en az 1000 ders biriminin tamamlanması gerekir.