Elena
Kudo me transport publik

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.
 

Elena 2
© Goethe-Institut
Elena Kudo me transport publik
Elena 3
© Goethe-Institut
Elena 6
© Goethe-Institut

AMIF Logos
­