Elena
Rendit dhe riciklo mbeturinat

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.
 

Elena 3
© Goethe-Institut
Elena 4
© Goethe-Institut
Elena Rendit dhe riciklo mbeturinat
Elena 6
© Goethe-Institut