Elena
Mëso gjermanisht prej në shtëpi

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.
 

Elena 1
© Goethe-Institut
Elena Mëso gjermanisht prej në shtëpi
Elena 3
© Goethe-Institut
Elena 6
© Goethe-Institut