Elena
Sigurimi është i detyrueshëm!

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.

Elena 3
© Goethe-Institut
Elena 5
© Goethe-Institut
Elena Sigurimi është i detyrueshëm!
Elena 6
© Goethe-Institut