Téma

NEWrope

Jsme „jednotní v rozmanitosti" - tak zní motto Evropské unie. V současnosti se zdá, že jsme jednotní pouze v tom, že s Evropou to nemůže pokračovat tak, jako tomu bylo doposud. Ale jak by budoucnost EU měla vypadat, pokud nechceme rezignovat na její výhody, ovšem chceme opravit to nefungující? A čím vlastně nejlépe začít?

Human-made lights highlight particularly developed or populated areas of the Earth's surface, including the seaboards of Europe. Foto: NASA | CC0 1.0