Mezi utopií a greenwashingem Svět bez ekonomického růstu?

Svět bez ekonomického růstu? Foto: the blowup via unsplash | CC0 1.0

Náš konzum je často problematický, naše planeta a klima trpí – ale hospodářství má dál růst. Musí to tak být? Komu to prospívá? Nerůstové hnutí skýtá alternativní řešení – ale jak odolná vlastně jsou?

Je deštivá sobota večer, brouzdám po internetu a chci si koupit legíny – zatímco si prohlížím nekonečnou nabídku, jdou mi hlavou různé otázky: Je značka XY skutečně dlouhodobě udržitelná? Kolik jejich pracovníci/pracovnice vydělávají? Prozkoumala jsem vůbec skříň, jestli v ní toho náhodou už nemám dost? Proč si vlastně chci koupit legíny?

Odpověď znám z dřívějších rešerší: konzum nás definuje a slibuje nám identitu – ať už cool oblečení, zdravé biopotraviny, vzrušující cestování nebo momentálně dokonce i to, jestli si doma zatopíme. Já – my – tušíme, že naše rozhodnutí neexistují prostě na nějakém abstraktním trhu, ale ovlivňují lidi, ekosystémy a ekonomické systémy – a to nejen pozitivně. Je to komplikované: chceme skutečně takhle pokračovat? Na úkor čeho existuje náš konzum, náš životní styl, nutkání mít „víc“? Dokážeme – my, globální Sever – za to nést zodpovědnost? A pak mám najednou špatné svědomí – a pořád jsem si ještě neobjednala žádné legíny.

Prostě nerůst

Kdo tyhle otázky začne myšlenkově rozvíjet, skončí pravděpodobně dříve či později u termínu degrowth (doslova: zpětný růst) nebo nerůst a také postrůst. Degrowth je zjednodušeně řečeno kritikou stávajícího kapitalistického hospodářského systému. Ten je založen na principu „čím více ekonomického růstu, tím více blahobytu pro všechny“ – ať už jde o stavbu nových nemocnic a větrných elektráren nebo nakupování hezkých legín. Nakonec z toho přece profitují všichni. Ne? Naproti tomu filosofie degrowthu říká: Ne, neboť jakmile planetu Zemi pro údajně neomezený růst zcela vytěžíme, nebudeme už žádnou infrastrukturu zásobování ani cool outfity potřebovat. Naše planeta se pro nás totiž stane neobyvatelnou; sociální nerovnosti a klimatické škody extrémních rozměrů – s malou kapkou naděje, že něco vůbec půjde napravit. Nerůstové hnutí proto navrhuje exponenciální hospodářský růst utlumit, ba dokonce snížit.

Idea postrůstu pracuje s podobným scénářem. Ovšem řešení spočívá v tom, že hospodářství přebudujeme natolik radikálně, aby planeta ani lidské soužití nezkolabovalo. Nejasné je u obou konceptů to, jak by něco takového mělo přesně fungovat.
 
Dokumentární film „Potřebujeme hospodářský růst?“ (Brauchen wir Wirtschaftswachstum?), který vznikl na televizní stanici ARTE v rámci pořadu „42 - Odpověď téměř na všechno“ (Die Antwort auf fast alles)

Hranice růstu

Historicky lze počátek široké diskuse o degrowthu a postrůstu datovat do roku 1972. Tehdy think tank Římský klub zveřejnil zprávu s názvem Hranice růstu. Tým expertů/ek na základě počítačových simulací vypočítal, že dynamiky exponenciálního hospodářského růstu v roce 2100 povedou ke katastrofální situaci pro lidstvo, pokud se proti tomu konkrétně nezasáhne. Tato simulace se provedla opakovaně naposledy v roce 2020 – a byla potvrzena.

Dnes nelze klimatické otázky odmyslet od téměř žádné agendy, celosvětově existuje silné klimahnutí. Ovšem rozsáhlé změny zatím chybějí – třeba Německo dostupné zdroje pro rok 2023 vyčerpalo už 4. května.

Ve zbytku světa situace není o nic lepší. Takzvaný Den ekologického dluhu neboli „Earth Overshoot Day“ byl v roce 2022 už 28. července. Toho dne podle propočtů Global Footprint Network lidstvo vyčerpalo všechny biologické zdroje, které planeta v průběhu jednoho roku dokáže regenerovat. Po zbytek roku pak žijeme globálně na dluh – respektive drancujeme naše budoucí základy.

Aktivisté/ky a experti/ky na klima už léta varují, že za náš nadbytečný konzum a imperativ růstu zaplatíme vysokou cenu, ovšem tato zpráva lidi spíše děsí, než že by generovala protest: místo, aby se jednalo, diskutuje se o tom, jestli je problematické „cestování letadlem“ nebo „nakupování legín“.

Degrowth a postrůst – může to fungovat?

Apel na snížení ekonomického růstu či dokonce askese má ale problém, a sice image. To, co je potenciálně dlouhodobě udržitelné, je málokdy sexy, neskýtá totiž pocit zářivé budoucnosti, ale skrovný život samozásobitelů/ek. Pět důvodů, co je momentálně potenciální brzdou:
 

Chudoba není sexy

Životní styl bez velkých finančních prostředků je de facto jedním z dlouhodobě nejudržitelnějších. Člověk málo nakupuje, spotřebuje málo energetických zdrojů, málo cestuje, nemá velké auto, ani velký byt, kupuje málo oblečení a někdy dokonce i málo masa. Takový životní styl však získává sociální uznání pouze v případě, když člověk vlastně má dost peněz na to, aby si mohl všechny tyto věci dovolit. Kdo na ně nemá, nezískává nic navíc – je prostě jen postižen chudobou. Rovněž „časový blahobyt“ způsobený kratší pracovní dobou – jeden z nápadů, jak přiškrtit růst – je pro mnoho lidí spíše ztrátová záležitost. Tento aspekt ozřejmuje, že koncept degrowthu by měl nadále zohledňovat i klasistické neboli sociálně diskriminační otázky.

Degrowth jako lifestyle?

Už žádné létání, žádná fast fashion, veganská strava: je to vlastně osobní rozhodnutí nebo by měl tento životní styl aktivně podporovat také stát? Ohledně odpovědi na tuto otázku v hnutí nepanuje jednota, říká David Hofmann, vědecký pracovník působící na berlínském Institutu pro ekologické hospodářské otázky a bloger přispívající pro platformu postwachstum.de. Ovšem právě ohledně dlouhodobě udržitelné mobility nebo zkrácení pracovní doby by do hry měly rychle vstoupit politika a odbory, říká Hofmann. S takovými partnery by pak šlo provést dalekosáhlé změny. Bez tohoto propojení ovšem „postrůstu“ hrozí, že zůstane jen lifestylem, s nímž se může identifikovat pouze několik málo jedinců.

Proti!

Degrowth je jakožto hnutí v první řadě proti něčemu. Právě v dobách krizí chtějí ale lidé také vědět, co jejich budoucnost činí hodnou žití, aby nebyli úzkostní, rozzlobení nebo ochromení.

Degrowth se mimo to dotýká i antimoderních narativů nebo romantizuje – na rozdíl od všech trendů rostoucí urbanizace – „prostý, skromný život na venkově.

Příliš mnoho možností

Jiný hospodářský systém by mohl být možný – ale na jaké prioritě se shodneme? Měla by to být francouzská décroissance nebo německý postwachstum? A měla by myšlenka proměny globalizovaného hospodářství vůbec probíhat na národní úrovni? Neměla by taková proměna být spíše sociální, ekologická, antikoloniální nebo feministická? Potřebujeme přechodné technologie, alternativu k HDP, nebo by tím nejlepším pro všechny byl život skromných samozásobitelů/ek? Jaké koncepty degrowthu jsou odolné vůči zátěži a které z nich jsou jen pouhý greenwashing? Dané koncepty jsou velmi heterogenní – a tím pádem přístupné pro nejrůznější aktéry/ky. Jenže to zároveň ztěžuje hledání praktické červené nitě celého konceptu.

The time is now

Aktivismus, věda a politika momentálně v záležitosti degrowthu spolupracují jen omezeně. Existují různé plány proměn a také různé časové rámce – někteří klimakrizi vidí, jako něco, co se blíží, jiní přemýšlejí v rámci funkčních období parlamentu. Ale: lze pro vyšší cíle nedbat na demokratické principy?

Podle Hofmanna momentálně chybí také akademické empirické poznatky – a právě ty potřebuje politika, aby nové plány byly neprůstřelné. „Když politikům a političkám něco navrhujeme, říkají nám: ‚Super, ukaž nám prosím svoje empirické studie, kde to takhle fungovalo,‘“ říká vědec. „A já jim říkám: ‚Ano, ty ale nemáme, protože – nic takového se zatím nezavedlo.‘ A politika na to: ‚No, to je ale velká škoda. Tak se zase stav, až budeš mít vědecky podložené výsledky.‘“ Věda je v této debatě redukována na dodavatelku, protože je odkázaná na politiku a hospodářství, peníze i odborný personál. „Tato nová řešení, která musíme promyslet […], nevyplynou jednoduše ze stávajícího systému,“ říká postrůstový expert. „My všichni, částečně i vědci/kyně, jsme v zajetí těchto systémových logik a vyšlapaných cest a jejich závislostí. […] Musíme prostě taky vymyslet zatraceně hodně nových řešení.“

Prekarita jakožto stav a řešení

Zůstává tedy jen stagnace ve status quo? Místo aby se teď konalo, zdá se, že jednoho dne budeme mít co do činění s velkou hromadou střepů – degrowth by disaster, nazývá to samotné hnutí. Podle Hofmanna bychom si konečně měli přiznat, že model blahobytu globálního Severu přece jen nebyl „tak velký úspěch“ vzhledem k tomu, že „hodně škod se prostě outsourcovalo v globálním Jihu“. Touto myšlenkou se zabývá etnoložka a autorka knih Anna Lowenhaupt Tsing ve svojí knize Houba na konci světa (The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins). Tento etnologický esej se zabývá hospodářskými, globalizovanými, ale také ekologicko-sociálními souvislostmi jedné z nejhodnotnějších hub na světě, macutake, která ovšem roste pouze na lidmi intenzivně obhospodařované nebo dokonce zničené půdě. S pomocí různých vyprávěcích linek a myšlenkových pochodů se Lowenhaupt Tsing ptá, jak by mohl vypadat kapitalismus bez předpokladu pokroku. Líčí myšlenku paralelnosti různých způsobů života bez nutkání ke konkurenčnosti nebo efektivitě.

The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins © Princeton University Press To ukazuje především jedno: aktuální hospodářský růst vyhovuje vlastně jen málokomu. Všeobecný příslib pokroku, který počínaje industrializací a obzvlášť po druhé světové válce globálnímu Severu sliboval růst, se stal neudržitelný. Čím dál více lidí pracuje v nestabilních nebo prekérních pracovních podmínkách – na smlouvu na dobu určitou, na zkrácený úvazek, OSVČ working poor, bez finančních rezerv pro případ krize nebo na důchod. Myšlenkové koncepty degrowthu a postrůstu slibují sice lepší budoucnost – ale kdo se na ni může spolehnout?

Jakmile se příslib růstu odpojil od příslibu pokroku a vzestupu, vyšlo podle Lowenhaupt Tsung najevo jedno, a to že prekarita – špatně placená zaměstnání, fatální stav životní prostředí a klimatu, sociální nerovnost – proniká naší realitou skrz naskrz. Jsou to podmínky, ve kterých raději nechceme žít. „Někdy vnímáme takové prekarity jako výjimky v soukolí světa,“ píše Lowenhaupt Tsing. Prekarita je podle ní něco, co „vypadává ze systému“, co narušuje zdánlivě stabilní řád – a také něco, co roste a co nedokážeme pořádně odstranit.

Jak jde dohromady prekarita a degrowth? Můžeme se všichni stejnou energií a za stejných podmínek podílet na idejích degrowthu? Lowenhaupt Tsing kvituje obrovský příslib lepší budoucnosti naprostou proměnou v rámci degrowthu s jakýmsi vnitřním pokrčením ramen. Co když tento plán vyjde jen částečně nebo vůbec ne nebo ne pro všechny?

Prekaritu uznat a žít – jakožto „paralelnost bez nutkání po konkurenčnosti nebo efektivitě“ – je podle etnoložky důležitý krok. Neboť náš každodenní život a naše životní realita zakopávají o otázky týkající se budoucnosti, které nás ne zřídka také zatěžují. Snažíme se toho hodně dělat správně – správně cestovat, správně se stravovat, kupovat ty správné legíny – ve špatném životě.

Pravděpodobnější je: i v budoucnu budeme nadále nakupovat potraviny a oblečení, jezdit na dovolené nebo se hádat o to nejlepší řešení pro budoucnost planety. Ovšem jak podmínky naše života tak využití a distribuce zdrojů se budou vyostřovat – a tím také bezprostřednost a rychlost, s nimiž musíme činit naše rozhodnutí. To, zda k tomu v pozadí bude hrát melodie většího myšlenkového rámce jako degrowth, je nakonec možná až druhořadé.

Jak zranitelní chceme být? Kdo musí co vydržet? Jaké způsoby diskuse a hlasování se hodí k našemu proměněnému životnímu stylu? Existuje vůbec ještě nějaký všemu nadřazený cíl? Lowenhaupt Tsing tvrdí, že tam kde se tento domnělý cíl proměňuje, bystří se naše smysly pro nové otázky a řešení. A ty mohou být i jiné než degrowth a postrůst nebo tyto myšlenky vést jiným směrem.

Mohlo by vás zaujímať

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Redakcia odporúča

Failed to retrieve articles. Please try again.

Najčítanejšie

Failed to retrieve articles. Please try again.