Téma

Viac či menej

HDP má stúpať, kariéra sa má rozvíjať, naše ego rásť. Beda, ak stagnujete! A potom tu máme degrowth, snahu znížiť globálnu spotrebu a výrobu smerom k sociálne spravodlivej a ekologicky udržateľnej spoločnosti. Naznačuje, že aj stagnácia môže poháňať. Dopredu. A niekedy aj dozadu.

Viac ´či  menej Ilustrácia: © Vladimír Holina