Auf einem Tisch steht eine Tüte mit dem Apotheken-Symbol. Daneben stehen verschiedene Medikamente, Handtücher und eine Wärmflasche. © Goethe-Institut

តើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលមានជម្ងឺ?

ពេលមានជម្ងឺស្រាលៗ ដូចជាគ្រុន ឬឈឺក្បាល អ្នកអាចទៅទិញថ្នាំនៅឱសថស្ថានបាន។ ប៉ុន្តែចំពោះជម្ងឺជាច្រើនមុខទៀត អ្នកអាចទទួលថ្នាំបាន លុះត្រាតែមានវេជ្ជបញ្ជា។ ពេទ្យជាអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាអោយ។ អ្នកត្រូវយកវេជ្ជបញ្ជានោះទៅឱសថស្ថាន ដើម្បីទៅយកថ្នាំនៅទីនោះ។ ភាគច្រើនគឺ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃថ្នាំតែមួយចំណែកតែប៉ុណ្ណោះ។ 

តាមធម្មតាឱសថស្ថានបើកទ្វារពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦និង៣០នាទី ឬក៏ម៉ោង ៦ ល្ងាច និងថ្ងៃសៅរ៍ដល់ម៉ោង ១រសៀល។ នៅក្រុងមានឱសថស្ថានមួយចំនួនបើកទ្វារដល់ម៉ោង ៨យប់។ គេក៏មានសេវាប្រចាំការសម្រាប់ពេលចុងអាទិត្យ និងពេលយប់ដែរ។

Eine Person liegt krank im Bett. Auf dem Nachttisch sind Taschentücher, Nasenspray, Medikamente und eine Tasse Tee zu sehen. © Goethe-Institut

ទៅពេទ្យ

អ្នកមិនស្រួលខ្លួនឬ? នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកគួរតែធ្វើការកំណត់ពេលទៅជួបពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ។ តើកូនអ្នកឈឺឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវទៅពេទ្យកុមារ។ តាមធម្មតាគេអាចទៅពេទ្យតែពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលចុងអាទិត្យ និងពេលយប់មានសេវាពេទ្យប្រចាំការ។

ពេលទៅពេទ្យអ្នកត្រូវមានប័ណ្ណមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជម្ងឺរបស់អ្នក គឺប័ណ្ណសុខភាព។ ពេលទៅពេទ្យជាលើកទីមួយអ្នកត្រូវបំពេញបែបបទមួយ ដែលសួរពីពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកមួយចំនួន ហើយអ្នកត្រូវផ្តល់ពត៌មានអំពីជម្ងឺរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីបានចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកត្រូវចាំនៅបន្ទប់រង់ចាំ។ ពេលដល់វេនអ្នក គេនឹងហៅអ្នកចូលទៅ។ ភាគច្រើនអ្នកត្រូវចាំតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះ តែជួនកាលត្រូវចាំជាងមួយម៉ោងក៏មានដែរ។ 

នៅបន្ទប់ព្យាបាលពេទ្យធ្វើការសួរនាំដំបូងសិន។ ពេលនោះអ្នកត្រូវនិយាយរៀបរាប់អំពីរូបភាពជម្ងឺរបស់អ្នកនោះប្រាប់ពេទ្យអោយបានច្បាស់។ តើអ្នកឈឺត្រង់ណា? ឈឺតាំងពីពេលណាមក? តើពីមុនអ្នកធ្លាប់ឈឺបែបនេះដែរឬទេ? បន្ទាប់ពីការសួរនាំដំបូងនោះមក ពេទ្យចាប់ផ្តើមពិនិត្យអ្នក។ បន្ទាប់មកគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ គាត់ប្រាប់អ្នកថា តើអ្នកមានជម្ងឺអ្វី។

ការបញ្ជាក់ថាមានជម្ងឺ និងអ្នកឯកទេស

បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរួចហើយ ពេទ្យអាចសរសេរការបញ្ជាក់ថាមានជម្ងឺមួយ (Krankmeldung)អោយអ្នក។ ភាគច្រើនគឺគេចេញវេជ្ជបញ្ជារឿងថ្នាំមួយអោយអ្នក។ ក្នុងករណីចាំបាច់ គេដាក់កាលបរិច្ឆេទអោយមកពិនិត្យលើកក្រោយទៀត ឬមួយក៏ពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺទូទៅនេះបញ្ជូនអ្នកអោយទៅអ្នកឯកទេសម្នាក់ទៀត ដូចជា ពេទ្យឯកទេសខាង ក ច្រមុះ និងត្រចៀក ខាងវេជ្ជសាស្រ្តកែដំរង់ ឬក៏ខាងរោគស្រ្តី។ ពេទ្យឯកទេសនោះពិនិត្យមើលអ្នកម្តងទៀត។ ពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺទូទៅចេញលិខិតបញ្ជូនមួយអោយអ្នក ដើម្បីអោយអ្នកទៅពេទ្យឯកទេសណាមួយ។

Most important emergency numbers

All emergency numbers can be called free of charge from any phone without having to insert cash or a credit card.

Police: 110
The police are responsible for non-medical emergencies, crime and serious traffic accidents.
 
Please enter your name and
- where the incident happened
- what happened
- which persons are affected
- what injuries are present
- wait for further questions!

Nahaufnahme auf ein Polizeiauto von der Seite mit dem Schriftzug "Polizei" © Goethe-Institut
Fire/Emergency/Rescue services: 112
“112” is the number to call for life-threatening situations such as heart attack, stroke or serious accidents. When in doubt about the severity of the injury, do not hesitate to alert the rescue service. This may save lives in an emergency.

Ansicht auf das geschlossene Tor eines Feuerwehrgebäudes, durch die Fenster ist ein Feuerwehrauto sichtbar. © Goethe-Institut

Medical emergency service: 116117
If there is an emergency over the weekend, you may call the emergency service.
Or else you can go directly to the nearest emergency clinic. These emergency clinics are usually associated with a hospital and are open in the evening until 10:00 PM as well as on public holidays.
Otherwise, you can call 116117. This call is free of charge and is available nationwide. Here you will be referred to a nearby doctor. If a home visit is required, it will also be organised by the head office.

Dental emergency service: 01805/986700
This provides the telephone numbers of clinics you can then call directly.

Man sieht den oberen Teil eines grauen Gebäudes mit einem Schild, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund zeigt. © Goethe-Institut
 
Children
For children, the same criteria and numbers generally apply as for adults.
It is also important when children are involved to know how to behave and the important rules in order to respond quickly and correctly. First of all, if a child falls, comfort and calm him or her. It is important to keep calm and assist the child quickly, not to worry too much and to properly manage any necessary emergency call. A complete first aid kit should be available at home to cover lacerations with a pressure bandage or open fractures with a germ-free wound dressing.
 
Child and youth hotline: 0800/1110333
Call this number for children and youth issues, Internet-related concerns and sexual abuse.
 
Parent hotline: 0800/1110550
Call this number for educational issues, Internet-related concerns, sexual abuse of children and all other issues parents have with their children.
 
“Violence against women” support hotline: 08000/116016
Nationwide counselling service for women affected by violence, social environment issues and to reach specialists. It is available free of charge, anonymously, around the clock and 365 days a year.
 
Support hotline for pregnant women in need (anonymous and secure): 0800/4040020

Crisis line: 0800/1110111
Problems and crises, such as issues with partners, bullying at school and in the workplace, job loss, addictions, illness, loneliness, crises, and spiritual issues can all be discussed here.
 
Emergency blocking: 116116

Call to block EC and credit cards as well as identity cards if they are stolen or lost.

ការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែជួបនឹងហានិភ័យផ្សេងៗ ដូចជាគេអាចធ្លាក់ឈឺ ឬក៏បាត់បង់សមត្ថភាពការងារជាដើម។ បើមានសភាពការណ៍ដូច្នេះកើតឡើងគឺ គេត្រូវចំណាយច្រើន។ ដើម្បីកុំអោយគេចេញចំណាយនោះតែម្នាក់ឯង គេត្រូវធ្វើការធានារ៉ាប់រងគឺ គេត្រូវបង់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែទៅអោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមួយ។ នៅពេលមានជម្ងឺ ឬក៏បាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្តល់ប្រាក់អោយអ្នក។ នៅប្រទេស អាល្លឺម៉ង់គេមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងមួយចំនួន។ អ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងនេះដែរ។ ឯការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតគឺគេធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្ត មានន័យថា បើគេចង់បាន គេអាចធ្វើ ការធានារ៉ាប់រងនោះបាន។

ការធានារ៉ាប់រងជាកាតព្វកិច្ច

ការធានារ៉ាប់រងជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់ៗគឺ ការធានារ៉ាប់រងជម្ងឺ (Krankenversicherung) ការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ (Rentenversicherung)និងការធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការងារធ្វើ (Arbeitslosenversicherung)។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជម្ងឺចេញថ្លៃអោយ ពេលអ្នកទៅពេទ្យ ឬក៏ពេលអ្នកត្រូវការថ្នាំ។ ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការងារធ្វើផ្តល់ប្រាក់អោយអ្នកមួយឆ្នាំ ក្នុងករណីដែលអ្នកបាត់បង់កន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក ហើយមិនទាន់រកកន្លែងធ្វើការថ្មីបាននៅឡើយទេនោះ។ និយោជិតក៏ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកចាស់ទៅ អ្នកពុំអាចធ្វើការបានទៀតទេ។ នៅពេលនោះស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតអ្នក។ តើអ្នកមាននិយោជកឬ? នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកពុំចាំបាច់បង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងជម្ងឺ និងថ្លៃធានារ៉ាប់រងសង្គមកិច្ចតែម្នាក់ឯងទេ។ និយោជករបស់អ្នកបង់ថ្លៃនេះជិតពាក់កណ្តាល។ បើអ្នកមានរថយន្ត ឬក៏ទោចក្រយានយន្ត អ្នកត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងយានយន្ត (KFZ-Versicherung)។ តើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយរថយន្តមួយទៀតទទួលការខូចខាតឬ? ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយានយន្តចេញថ្លៃជួសជុលរថយន្តនោះ ឬចេញថ្លៃមួយចំណែក។

Ein Auto hat in der deutliche Kratzer in der Tür. © Goethe-Institut

ការធានារ៉ាប់រងដោយស្ម័គ្រចិត្ត

ការធានារ៉ាប់រងដោយស្ម័គ្រចិត្តសំខាន់ៗបំផុតគឺ ការធានារ៉ាប់រងសងការខូចខាត (Haftpflicht-Versicherung) ការធានារ៉ាប់រងសម្បត្តិក្នុងផ្ទះ(Hausrat-Versicherung) និងការធានារ៉ាប់រងជីវិត (Lebensversicherung)។ តើអ្នកបានធ្វើអោយមានការខូចខាតដល់វត្ថុអ្វីមួយរបស់ជនណាម្នាក់ឬ? នៅក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសងការខូចខាចជាអ្នកចេញថ្លៃអោយ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសម្បត្តិក្នុងផ្ទះចេញថ្លៃអោយនៅក្នុងករណីមានការខូតខាតរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះ ដូចជាខូចដោយសារមានធ្លាយទឹកនៅក្នុងផ្ទះជាដើម។ ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិតបង់ប្រាក់អោយនៅក្នុងករណី ដែលគេទទួលអនិច្ចកម្ម។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រាក់នោះបានទៅកូនអ្នកទទួលអនិច្ចកម្ម។ 

ហើយវានៅមានការធានារ៉ាប់រងជាច្រើនមុខទៀត។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ចេញថ្លៃអោយនៅក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលទំនេរ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងការការពារតាមច្បាប់ចេញប្រាក់ អោយសម្រាប់បង់ថ្លៃប្រើប្រាស់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ ដូចជាចំណាយទៅលើមេធាវីជាដើម។ វាក៏មានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតដែរ ដូចជា ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ឥណទាន សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ឬក៏សម្រាប់សត្វ។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមើលអោយច្បាស់ថា តើអ្នកត្រូវការការធានារ៉ាប់រងប្រភេទណា។ ពីព្រោះគេត្រូវបង់ថ្លៃអោយរាល់ការធានារ៉ាប់រងទាំងអស់។

Video International Sign

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form