Ansicht auf ein leeres Büro mit zwei gegenüberstehenden Schreibtischen © Goethe-Institut

សហការិនី និងសហការី

នៅពេលដំបូង ដែលអ្នកចូលធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីនោះ អ្នកចាប់ផ្តើមស្គាល់សហការី សហការិនី និងការងាររបស់អ្នក។ ភាគច្រើនគឺ បន្ទាប់ពីស្គាល់គ្នាបានប៉ុន្មានថ្ងៃមក អ្នកអាចប្រើពាក្យ “ឯង” (du) ដើម្បីហៅសហការី ឬសហការិនីអ្នកបាន។ ប៉ុន្តែចំពោះចៅហ្វាយនាយវិញគឺ វាខុសពីនេះ។ វាស្ទើរតែជាទូទៅទៅហើយ ដែលគេតែងតែប្រើពាក្យ “លោក” ឬ “អ្នកស្រី” (Sie) ដើម្បីហៅចៅហ្វាយនាយគេ។ ក៏ប៉ុន្តែការប្រើពាក្យហៅគ្នានេះក៏វា ខុសៗគ្នាដែរពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀត។

ការការពារនិយោជិត

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានច្បាប់ការពារនិយោជិត។ នេះគឺមានន័យថា ក្រុមហ៊ុនត្រូវគោរពបញ្ញត្តិ ដែលបានកំណត់ទុក ស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់និយោជិត។ ជាឧទាហរណ៍គឺ មានការកំណត់អំពីសម្លៀកបំពាក់ការងារ ពេលសម្រាកដែលត្រូវមានតាមលំដាប់ជានិច្ច និងពេលម៉ោងធ្វើការ។ នៅតាមក្រុមហ៊ុនធំៗមានតំណាងនិយោជិត​ គឺមាន ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស (Betriebsrat)។ បើអ្នកមានបញ្ហាអ្វី អ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសហគ្រាសបាន។ ទីប្រឹក្សាសហគ្រាសនឹងទៅនិយាយជាមួយចៅហ្វាយនាយអ្នក។ 

Eine Kellnerin hat ein Tablett mit Gläsern in der Hand, im Hintergrund sind sitzende Personen zu sehen. © Goethe-Institut

ពេលម៉ោងធ្វើការ និងពេលឈប់សម្រាក

ពេលម៉ោងធ្វើការវាស្របទៅតាមមុខរបររបស់អ្នក។ ជាឧទាហរណ៍ បើអ្នកធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាកយិកានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺ អ្នកត្រូវធ្វើការតាមវេន។ ជួនអ្នកត្រូវធ្វើការពេលព្រឹក ជួនពេលល្ងាច ជួនពេលយប់។ នៅតាមការិយាល័យគេច្រើនមានពេលម៉ោងធ្វើការទៀងទាត់។ អ្នកចាប់ធ្វើការនៅពេលព្រឹក ហើយថ្ងៃធ្វើការរបស់អ្នកចប់ បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការបាន៨ ឬ៩ម៉ោងមក។ នៅតាមការិយាល័យក៏ឧស្សាហ៍មានពេលម៉ោងធ្វើការរំកិលដែរគឺ មានន័យថា អ្នកមានពេលម៉ោងធ្វើការដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការពេលព្រឹកម៉ោង៨ ឬ៩ ហើយអាចឈប់ធ្វើការពេលល្ងាចមុនបន្តិច ឬក្រោយបន្តិចបាន។ នៅកន្លែងធ្វើការណាក៏ដោយក៏អ្នកមានពេលសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដងដែរគឺ ភាគច្រើនគឺម៉ោងសម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់ ៣០ឬក៏៦០ នាទី។ តាមធម្មតាគេធ្វើការ ៣៨ ទៅ ៤០ ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យ។ 

និយោជិតគ្រប់រូបមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយចំនួនក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកត្រូវចុះថ្ងៃអ្នកចង់ធ្វើការឈប់សម្រាកនោះ ហើយចៅហ្វាយនាយអ្នកក៏ត្រូវយល់ព្រមពីរឿងនេះដែរ។ ភាគច្រើនគឺអ្នកអាចកំណត់យកថៃ្ងឈប់សម្រាកបានតាមបំណងអ្នក។ ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកពុំអាចកំណត់យកថ្ងៃឈប់សម្រាកបានទេ ពីព្រោះការងារ​នៅក្រុមហ៊ុនវាមានច្រើនពេក។ មានពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែឈប់សម្រាក ពីព្រោះអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលគេនាំគ្នាឈប់សម្រាក។ នៅពេលឈប់សម្រាកអ្នកបានបៀវត្សរ៍/ ប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកជាបន្តទៅទៀត។ បើអ្នកឈឺ អ្នកត្រូវប្រាប់អោយនិយោជកអ្នកដឹងភ្លាម ហើយត្រូវទៅពេទ្យ។ ពេទ្យសរសេរវិញ្ញាបនប័ត្រពេទ្យមួយសម្រាប់អោយទៅនិយោជក។ អ្នកត្រូវអោយវិញ្ញាបនប័ត្រពេទ្យនោះជាប្រញាប់ទៅក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ភាគច្រើនគឺទាល់តែអ្នកឈឺបានបីថ្ងៃហើយ ទើបនិយោជកត្រូវការវិញ្ញាបនប័ត្រពេទ្យ ពីអ្នក (សូមអានអត្ថបទ “សុខភាព” )។

សម្លៀកបំពាក់ការងារ 

នៅក្នុងមុខរបរខ្លះអ្នកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ការងារ ឧទាហរណ៍ដូចជានៅការដ្ឋានសំណង់ជាដើម ដើម្បីបង្ការកុំអោយមានរបួស។ ជួនកាលអ្នកត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដែរ ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះជាដើម។ ឬមួយក៏អ្នកត្រូវពាក់អាវយឺតមាននិមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុនអ្នក។ តាមរយៈនេះអតិថិជនអាចដឹងថា អ្នកជាសហការីរបស់ក្រុមហ៊ុន។

Mehrere Köche arbeiten in einer Restaurantküche. Sie tragen Kopftücher und Kochjacken. © Goethe-Institut

ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

បើអ្នកមិនអាចធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុនអ្នកបានទៀតទេ ឬក៏មិនចង់ធ្វើការនៅទីនោះទៀតទេ អ្នកត្រូវបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ។ គេត្រូវធ្វើការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ។ ហើយវាមានថិរវេលាបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ តាមធម្មតាថិរវេលាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមានរយៈពេល​ ៣ខែ។

Eine Frau sitzt an einem Tisch in ihrer Wohnung und telefoniert. Auf dem Tisch liegen Papiere und ein Laptop. © Goethe-Institut

Video International Sign

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form