A group of youths pose in front of the camera © Multikulturelles Forum e.V.

องค์กรสำหรับผู้อพยพคืออะไรและทำงานอย่างไร

ประเทศเยอรมนีมีองค์กรสำหรับผู้อพยพมากมายและแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่จะก่อตั้งโดยบุคคลที่เคยมีประวัติการย้ายถิ่นฐานมาก่อน ดังนั้นแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ต่างเป็นผู้อพยพทั้งสิ้น องค์กรสำหรับผู้อพยพมีความสนใจ บริการและเป้าหมายต่างกันไป บางส่วนให้คำปรึกษาและสนับสนุนบุคคลที่เพิ่งมาประเทศเยอรมนี ในขณะที่บางส่วนรับผิดชอบด้านการธำรงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมของประเทศผู้อพย หรือบางองค์กรก็ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลวัยรุ่นและ/หรือวัยผู้ใหญ่ เพียงไม่กี่องค์กรเพื่อผู้อพยพเท่านั้นที่มีโครงสร้างชัดเจน ส่วใหญ่เป็นการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงหรืออาสาสมัครที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน นอกจากนั้นยังมีสังคมในออนไลน์ที่ผู้อพยพทั้งชายหญิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ สำหรับบางองค์กร คุณอาจต้องสมัครสมาชิก แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อขอรับบริการ 

ฉันสามารถติดต่อองค์กรสำหรับผู้อพยพได้เมื่อใด

คุณสามารถติดต่อองค์กรสำหรับผู้อพยพต่าง ๆ ได้โดยพิจารณาจากความต้องการและสิ่งที่คุณสนใจ 
เชนในกรณีที่คุณ
  • …เพิ่งมาประเทศเยอรมนีและต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือขั้นต้น (การติดต่อหน่วนงานราชการ การแปล เป็นต้น) ท่านอาจพบสมาชิกในองค์กรที่สามารถพูดภาษาแม่ของท่านและช่วยเหลือท่านได้
  • …อยากติดต่อทำความรู้จักผู้คนที่มาจากประเทศเดียวกันกับท่าน ท่านก็สามารถหาองค์กรสำหรับผู้อพยพสำหรับภาษา วัฒนธรรมหรือดนตรี อาหาร หรือกีฬาเฉพาะในประเทศของคุณได้
  • …อยากแลกเปลี่ยนความเห็นกับชาวเยอรมันหรือผู้คนจากประเทศอื่นและอยากมีส่วนรวมในสังคมของเยอรมนีมากขึ้น
  • …ประสบการเลือกปฎิบัติ การเหยียดเชื้อชาติและต้องการความช่วยเหลือ
  • …สนใจประเด็นทางสังคมและการเมือง เช่น การต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ การกีดกันทางเพศ และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม 

ฉันจะหาองค์กรสำหรับผู้อพยพได้อย่างไร 

องค์กรสำหรับผู้อพยพนั้นมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่ทำงานเพื่อพื้นที่หรือท้องถิ่นอยู่มากมาย ขอให้คุณค้นหาว่ามีองค์กรสำหรับผู้อพยพในเมืองหรือภูมิภาคของท่านหรือไม่ และยังสามารถค้นหาประชาคมออนไลน์ (โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย) ในอินเตอร์เน็ตได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีองค์กรสำหรับผู้อพยพที่จัดตั้งเป็นสมาคมด้วย
 
เราขอแนะนำองค์กรสำหรับผู้อพยพและสมาคมบางส่วน ข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

Multikulturelles Forum e.V.

Multikulturelle Forum ส่งเสริมความหลากหลาย การมีส่วนรวมและความเท่าเทียมด้านโอกาส สมาคมนี้ตั้งอยู่ในหลายเมืองเช่น ลือเนิ่น ดุสเซลดอร์ฟ ดอรท์มุนท์ ฮัมม์ แบร์กคาเมิ่น มีพันธกิจด้านการบูรณาการ การอบรมต่อยอด การให้คำปรึกษารวมถึงโครงการป้องกันและให้ความรู้ด้านการเมือง  สมาคมนี้ช่วยหาอาชีพที่เหมาะสมอีกทั้งยังช่วยเหลือด้านการหาและสมัครงาน สมาคมนี้มีจุดให้คำปรึกษามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องหรือปัญหากับหน่วยงานราชการ การหาโรงเรียนอนุบาลหรือที่เรียนในโรงเรียน รวมถึงปัญหาอื่น ๆ นอกจากนั้น Multikulturelle Forum ยังมีชั้นเรียนมากมายที่สอนภาษาเยอรมันและภาษาอื่น ๆ จัดเวิร์คชอปสำหรับงานสร้างสรรค์ บำรุงสุขภาพหรือฝึกหัดด้านอาชีพ อีกทั้งโครงการมากมายที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลาย งานต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการร่วมต่อต้านคตินิยมสุดขีด

www.multikulti-forum.de


A counsellor speaks in front of a group of people who can be seen sitting on chairs from behind. © Isabella Thiel / Multikulturelles Forum e.V.

FÖTED – สมาพันธ์สมาคมพ่อแม่สัญชาติตุรกีในประเทศเยอรมนี

สมาพันธ์สมาคมพ่อแม่สัญชาติตุรกีในประเทศเยอรมนี หรือตัวย่อ FÖTED ก่อตั้งขึ้นในฐานะการรวมตัวกันของสมาคมพ่อแม่สัญชาติตุรกี นับตั้งแต่การก่อตั้ง FÖTED  เป็นกระบอกเสียงให้กับบุคคลสัญาชาติตุรกีและสนับสนุนการพัฒนาโอกาสของเด็ก ๆ เชื้อสายตุรกีในด้านการเลี้ยงดู การศึกษาและการฝึกหัดอาชีพ ทั่วประเทศเยอรมนีมีสมาคมนี้มากกว่า 120 แห่ง
FÖTED เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายพ่อแม่ในประเทศเยอรมนีประจำองค์กรสำหรับผู้อพยพเพื่อการศึกษาและการมีส่วนร่วม (bbt) เป้าหมายคือการรวมความสามารถและศักยภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาและการบูรณาการเข้าสังคมให้เป็นระบบและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  FÖTED สนับสนุนพ่อแม่ในข้อสงสัยด้านการเลี้ยงดูลูกและการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ
 
www.tuerkische-elternfoederation.de


สมาคมวิศวกรและนักวิทยาการคอมพิวเตอร์แคเมอรูน (VKII)

สมาคมวิศวกรและนักวิทยาการคอมพิวเตอร์แคเมอรูน (ตัวย่อ VKII) ก่อตั้งขึ้นด้วยจำนวนนักศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อผลักดันให้ผู้อพยพเชื้อชาติแคเมอรูนและแอฟริกันได้ยืนในแถวหน้าในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
 
 
สมาคมนี้มีสมาชิกราว700คน มีเป้าหมายส่งเสริมการทำงานด้านการพัฒนาร่วมกัน การฝึกหัดอาชีพและฝึกหัดบุคคลวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษา หนึ่งในเป้าหมายทั้งหมดคือการเข้าถึงปัญหาทั้งในและนอกสังคมบุคคลสัญญาแคเมอรูนและอัฟริกัน พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้ความสามารถของสมาชิกที่เป็นนักศึกษาและอาจารย์ สมาชิกใช้ประสบการณ์ของตัวเองช่วยเหลือและแนะนำบรรดานักศึกษาอัฟริกันสายวิศวกรรมตั้งแต่วันแรกที่พวกเขามาถึงประเทศเยอรมนี เสริมด้วยโปรแกรมผู้ให้คำปรึกษาและมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นของ VKII
 
www.vkii.org

Gruppenfoto Mitglieder des Verein Kamerunischer Ingenieure und Informatiker © Armel Djine สมาคมระดับชาติ และ สมาคมร่ม

DaMigra

Damigra เป็นชื่อย่อองค์กรร่มขององค์กรเพื่อสตรีผู้ลี้ภัย ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 DaMigraเป็นองค์กรร่มของสมาคมช่วยเหลือผู้หญิงในประเทศเยอรมนีโดยไม่เลือกเชื้อชาติกว่า 71 องค์กร
www.damigra.de/dachverband/ueber-uns/

BV NeMO

เครือข่ายองค์กรท้องถิ่นสำหรับผู้อพยพได้รวมตัวกันเป็นเครื่องข่ายองค์กรสำหรับผู้อพยพระดับประเทศ หรือ BV NeMo
www.bv-nemo.de

DaMOst

องค์กรร่มสำหรับองค์กรเพื่อนผู้อพยพในเยอรมนีตะวันออก
www.damost.de