Mein Weg nach Deutschland© Alina Holtmann / Maridav

Mein Weg nach Deutschland

Info Event: My Start in Germany

Are you coming to Germany soon? On 8 February 2025 at 5 pm (GMT+1), we will prepare you for your arrival in our free online event. The Welcome Coaches will answer your questions about housing, mobility and shopping and provide useful hints. The event will be held in German and will be translated into Arabic and French by simultaneous interpreters.. Registration via e-mail to ankommen@goethe.de

ภาพและเสียงจากเยอรมนี

อยากรู้จักเยอรมนีจากหลากหลายช่องทางไหมล่ะ คุณสามารถดูวิดีโอและฟังพอดคาสท์ได้ที่นี่ มีเรื่องราวของคนที่เดินทางมาประเทศเยอรมนี  

ใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี

คุณกำลังจะไปประเทศเยอรมนีเร็ว ๆ นี้ หรือคุณอยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหม? ในหน้านี้มีข้อมูลเพื่อการใช้ชีวิตและทำงานในประเทศเยอรมนีและคำตอบของคำถามที่พบบ่อยอีกด้วย ไม่พบเรื่องที่คุณสงสัยหรือ? คุณสามารถเขียนถามในแบบฟอร์มติดต่อได้เลย  

ฝึกภาษาเยอรมัน

ฝึกภาษาเยอรมัน คุณอยากฝึกภาษาเยอรมันใช่ไหม? ในหน้านี้คุณสามารถชมภาพยนตร์พร้อมแบบฝึกหัด เล่นเกมและเลือกแอพพลิเคชันสำหรับฝึกภาษาเยอรมัน เชิญคุณชมมินิซีรีส์ “Erste Wege in Deutschland” ที่เนวิ่นแสดงพร้อมทำแบบฝึกหัดจากซีรีส์ หรืออ่านบล็อกของคีโม่และเล่าประสบการณ์ของคุณกับเขา เล่นเกม “Liebe auf Deutsch” ที่คุณสามารถเลือกการดำเนินเรื่องได้เอง และอีกมากมาย!
 
เนื้อหาส่วนนี้ในเว็บไซต์เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น

ขอรับความช่วยเหลือ

คุณมีคำถามเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีหรือต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม คุณสามารถหาช่องทางติดต่อได้ในหน้านี้ ทั้งไม่เปิดเผยในอินเตอร์เน็ตหรือในเมืองของคุณได้โดยตรง 

ขอรับความช่วยเหลือ

คุณมีคำถามเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีหรือต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม คุณสามารถหาช่องทางติดต่อได้ในหน้านี้ ทั้งไม่เปิดเผยในอินเตอร์เน็ตหรือในเมืองของคุณได้โดยตรง 

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut

ศูนย์ให้ข้อมูล (Infohäuser)

คุณเพิ่งมาเยอรมันและอยากให้ช่วยเหลือในช่วงแรกใช่ไหม? คุณมีคำถามและอยากทำความรู้จักกับคนอื่นๆ ในละแวกที่อาศัยหรือไม่? ที่สถาบันเกอเธ่ 6 แห่งและศูนย์ให้ข้อมูล 35 แห่ง คุณสามารถหาข้อมูลกี่ยวกับการใช้ชีวิต การทำงานและฝึกภาษาเยอรมันได้  นอกจากนั้นยังมีโค้ชต้อนรับ (Willkommencoach) ที่ช่วยเหลือคุณในช่วงแรกของชีวิตที่เยอรมนีอีกด้วย

ศูนย์ให้ข้อมูล (Infohäuser)

คุณเพิ่งมาเยอรมันและอยากให้ช่วยเหลือในช่วงแรกใช่ไหม? คุณมีคำถามและอยากทำความรู้จักกับคนอื่นๆ ในละแวกที่อาศัยหรือไม่? ที่สถาบันเกอเธ่ 6 แห่งและศูนย์ให้ข้อมูล 35 แห่ง คุณสามารถหาข้อมูลกี่ยวกับการใช้ชีวิต การทำงานและฝึกภาษาเยอรมันได้  นอกจากนั้นยังมีโค้ชต้อนรับ (Willkommencoach) ที่ช่วยเหลือคุณในช่วงแรกของชีวิตที่เยอรมนีอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Graphic map of Germany with the locations of the info houses marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut