ขอรับความช่วยเหลือ

คุณมีคำถามเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีหรือต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม คุณสามารถหาช่องทางติดต่อได้ในหน้านี้ ทั้งไม่เปิดเผยในอินเตอร์เน็ตหรือในเมืองของคุณได้โดยตรง 

ขอรับความช่วยเหลือ

คุณมีคำถามเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีหรือต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม คุณสามารถหาช่องทางติดต่อได้ในหน้านี้ ทั้งไม่เปิดเผยในอินเตอร์เน็ตหรือในเมืองของคุณได้โดยตรง 

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut