Collage mit Fotos und Texten zum Wettbewerb "Mein Deutschland" Grafik: Vera Damrath © Goethe-Institut

งานศึกษาค้นคว้า (ค.ศ. 2011) เกี่ยวกับช่วงเชื่อมต่อระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านภาษาก่อนการบูรณาการกับหลักสูตรบูรณาการได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาใหม่ ที่สอบวัดระดับ A1 ในประเทศบ้านเกิดของตนเพื่อขอรับวีซ่าผ่านแล้ว มักจะ (ต้อง) คอยนานก่อนที่จะเริ่มเข้าหลักสูตรบูรณาการในประเทศเยอรมนีและศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันอย่างเต็มที่อีกครั้ง นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นด้วยว่าไม่มีสื่อการเรียน แบบฝึกหัด และเอกสารข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียนกลุ่มนี้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำมาศึกษาต่อได้เองในช่วงเชื่อมต่อ ด้วยเหตุนี้เอง ความสามารถในการใช้ภาษาจึงมักจะแผ่วลงจนถึงหลักสูตรบูรณาการ อย่างไรก็ดีตามคำให้การของผู้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาใหม่ พวกเขามีแรงจูงใจอย่างสูงที่จะศึกษาต่อ 

Zur Studie „Der Übergang von der vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs“

ฉะนั้นทางสถาบันเกอเธ่จึงตอบรับด้วยเว็บไซต์ "เส้นทางของฉันสู่ประเทศเยอรมนี" ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของโครงการ "การผสมผสานการเชื่อมต่อให้ราบรื่น จากความช่วยเหลือด้านภาษาก่อนการบูรณาการไปสู่หลักสูตรบูรณาการ" (ได้รับการสนับสนุนร่วมจากกองทุนบูรณาการแห่งสหภาพยุโรปหรือ EIF) 

โครงการมีเป้าหมายที่จะยกระดับช่วงเชื่อมต่อให้ดียิ่งขึ้นระหว่างข้อเสนอที่ได้รับก่อนการบูรณาการ ในแง่ของการเรียนภาษา ข้อมูลรายละเอียด และการให้คำปรึกษาแนะนำที่ต่างประเทศ กับข้อเสนอของการให้การสนับสนุนแรกเริ่มทางภาษาและมาตรการบูรณาการอื่น ๆ ของสหพันธรัฐเยอรมนี เว็บไซต์นี้จะช่วยปรับปรุงและรักษาระดับความรู้ทางภาษาและความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ที่ผู้เรียนทราบจากช่วงก่อนการบูรณาการให้มั่นคงต่อไป นอกจากนั้นกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเฉพาะดังกล่าวก็จะได้รับความรู้ที่จำเป็นด้านต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีจากข้อเสนอในเว็บไซต์ เช่น การใช้สื่อต่าง ๆ หรือความรู้เรื่องการปรับตัวในช่วงแรกในประเทศเยอรมนี 

เหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำสามารถดูวิดีโออธิบายเว็บไซต์ความยาว 5 นาทีและอ่านเอกสาร pdf ความยาวประมาณ 30 หน้าซึ่งอธิบายการใช้เว็บไซต์ในชั้นเรียน ได้ที่หมวด "สำหรับผู้สอน" 

สำหรับคณาจารย์

ณ โอกาสนี้ เราขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านด้วยใจจริง ทั้งนักเขียน ผู้ออกแบบเว็บไซต์ ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้ออกแบบกราฟฟิกส์ บรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้หน้าเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจนี้เป็นจริงขึ้นได้ในระบบออนไลน์ ชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมจะปรากฏทันทีใต้ข้อเสนอในหัวข้อ "ฝึกภาษาเยอรมัน" นอกจากนั้นเราขอขอบคุณเหล่านักเขียนและบรรณาธิการ Stefan Münchow, Freya Conesa, Joanna Chlebnikow, Csaba Gloner, Janna Degener, Ellen Bachmann และ Marion Hollerung เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสร้างและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกหัดศูนย์กลางและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ 

ส่วนการสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการนี้ เราต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งไปยังสหภาพยุโรป หากไม่มีกองทุนดังกล่าว โครงการนี้คงเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ได้