Ansicht auf den unteren Teil eines Tisches, an dem Schülerinnen und Schüler sitzen. © Goethe-Institut

Okula gitme zorunluluğu ve okul ücretleri

Almanya'da okula gitme zorunluluğu vardır: Çocuklar 9 yıl okumak zorundadır. Bazı eyaletlerde (Bundesländer) okul zorunluluğu, ikamet durumu (Aufenthaltsstatus) kesinleşmemiş çocuklar için de geçerlidir. Eyalete (Bundesland) göre değişmek üzere okul yılı Ağustos'ta veya Eylül'de başlar ve Haziran'a veya Temmuz'a kadar sürer. Normalde çocuklar devlet okullarına(staatliche Schulen) gider. Bu okullarda okul ücreti (Schulgeld) yoktur. Dağıtılan fotokopiler, kullanılan malzemeler veya gidilen geziler için cüzi miktarda masraf ödenir. Özel okullarda okul ücreti (Schulgeld) ödenmesi gerekir. 

Çocuğunuzun, Almanca dilini öğrenmek için özel desteğe (Deutschförderung) mi ihtiyacı var? O zaman doğrudan okula başvurunuz.

Portrait einer jungen Frau mit asiatischem Hintergrund. © Goethe-Institut

Okul türleri

Çeşitli okul türleri vardır. Eyaletlerin okul sistemi farklı farklıdır. Bütün çocuklar 6 veya 7 yaşından itibaren ilkokula (Grundschule/Primarschule) gider. 4. sınıftan sonra ortaokul başlar. Çok farklı ortaokul türleri vardır. Çoğunlukla ilkokul, 4. eğitim yılının sonunda çocuğunuzun hangi okula devam etmesi gerektiği konusunda bir öneri getirir. "Hauptschule" veya "Mittelschule" (5.-9.) adı verilen ortaöğretim okullar vardır. Buralardan ortaöğretim diploması (Hauptschulabschluss) veya mesleki ortaöğretim diploması (qualifizierender Hauptschulabschluss) alınır. Ortaokulda atölye veya teknik resim gibi uygulamaya dönük dersler de görülür. "Realschule" (5.-10. sınıf) adı verilen, daha yüksek düzeydeki ortaöğretim okullarından, "Realschulabschluss" adı verilen diploma alınır. "Hauptschule" veya "Realschule" türündeki ortaöğretim okulundan sonra meslek öğrenimine başlanabilir. Ortaokulun ardından (12. sınıfa kadar) lise (Gymnasium) gelir. Bu okulun sonunda "Abitur" adı verilen lise bitirme sınavına girilir ve ardından bir üniversitede öğrenime devam edilebilir. Lisede (Gymnasium) çoğunlukla, İngilizce ve Fransızca gibi 2 veya 3 yabancı dil öğrenilir. 
 
Bazı eyaletlerde (Bundesländer) kapsamlı okullar (Gesamtschulen) vardır. Bu okullarda Hauptschule ve Realschule türündeki ortaokullar ve lise (Gymnasium) öğretimi tek çatı altında toplanmıştır. Bir çocuk okulunu değiştirmek isterse, örneğin Hauptschule türündeki ortaokuldan Realschule türündeki okula geçmek isterse, kapsamlı okullarda bunu yapmak daha kolaydır. Ayır öğretim verilen okullarda da değişiklik yapılabilir ama o kadar kolay olmaz. Her eyalette (Bundesland) ayrıca çift dilli okullar (zweisprachige Schulen), özel eğitim okulları (Förderschulen), teknik ve meslek liseleri (Fach- und Berufsoberschulen) de vardır.
Detaylı bilgiye bilgilendirme grafiklerimizden (Infografiken) ulaşabilirsiniz.

Bazı eyaletlerde (Bundesländer) kapsamlı okullar(Gesamtschulen) vardır. Bu okullarda Hauptschule ve Realschule türündeki ortaokullar ve lise (Gymnasium) öğretimi tek çatı altında toplanmıştır. Bir çocuk okulunu değiştirmek isterse, örneğin Hauptschule türündeki ortaokuldan Realschule türündeki okula geçmek isterse, kapsamlı okullarda bunu yapmak daha kolaydır. Ayır öğretim verilen okullarda da değişiklik yapılabilir ama o kadar kolay olmaz. Her eyalette (Bundesland) ayrıca çift dilli okullar (zweisprachige Schulen), özel eğitim okulları (Förderschulen), teknik ve meslek liseleri (Fach- und Berufsoberschulen) de vardır. Detaylı bilgiye bilgilendirme grafiklerimizden (Infografiken) ulaşabilirsiniz.

Okul saatleri

Çoğu okulda dersler öğlen veya öğleden sonra (saat 14 veya 15'te) biter. Çocuklar okul bittikten sonra, okul sonrası bakımevine (Hort) gidebilir. Öğleden sonrayı orada geçirebilir. Karnı doyurulur ve ev ödevlerine yardım edilir. Ancak, okul sonrası bakımevleri (Hort) ücretlidir. Ayrıca tam günlük okulların (Ganztagsschulen) sayısı da giderek artmaktadır. Bu okullarda çocuklar bütün gün, çoğunlukla saat 16 veya 17'ye kadar kalır.

Müfredat

Çocuklar okulda birçok konuda öğrenim görür. Spor dersi de bunlara dâhildir. İlkokulda kızlarla oğlanlar ayrılmaz ve birlikte spor yapar. Başka okullardaysa kızlarla oğlanlar spor dersine bazen birlikte girer, bazen de dersler ayrı olarak yapılır. Birçok okulda yüzme dersi de vardır. Çoğu okulda Hıristiyan din dersi (Religionsunterricht) vardır. Ama din dersine (Religionsunterricht) katılmak zorunlu değildir; baştan, çocuğun bu derse katılmayacağı bildirilebilir. Alternatif olarak ahlâk(Ethik) dersi vardır; bazı okullardaysa başka dinlerde (örneğin İslam veya Musevilik) dersler vardır.

Çocuğunuz herhangi bir derste zorluk çekiyorsa, özel bir öğretmenden ya da özel ders veren bir kurumdan ders (Nachhilfe) alabilir. Özel öğretmen ücreti genellikle biraz daha uygundur. 

Eine Schulklasse steht bei einer Stadtbesichtigung um die Lehrkraft herum, die etwas zur Geschichte der Stadt erzählt. © Goethe-Institut

Okul dışı etkinlikler

Çocuklar normalde yılda bir kez okul gezisine çıkar. Bu gezi çoğunlukla 3-5 gün sürer. Bir sınıfın bütün öğrencileri hep birlikte başka bir şehre veya başka bir yerleşim yerine gider. Yürüyüş günleri de yapılır. O günlerde çocuklar birlikte gezmeye çıkar. Çocuklar bu gezilerde tarihe, kültüre ve doğaya ilişkin bir şeyler öğrenir. Okullarda okul şenliği de yapılır. Bu şenliklerde çocuklar tarafından örneğin tiyatro gösterileri yapılır veya konserler verilir.

Veliler

Her okulda bir veli temsilciliği vardır. Bu kurum, okulla işbirliği içinde çalışan velilerden oluşur. Yılda birkaç kez veli toplantıları (Elternabende) yapılır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerden önemli bilgiler alır ve onlarla tanışma fırsatı bulur. Onun dışında da bir öğretmenden randevu alıp baş başa görüşebilirsiniz. Buna veli görüşmesi (Elterngespräch) adı verilir. Genellikle okulla sorun çıktığında ya da çocuğunuzun okuldaki durumunu öğrenmek için yapılır.

Video International Sign

Sık Sorulan Sorular

Başka sorunuz mu var?  O zaman bize iletişim formu (Kontaktformular) üzerinden yazınız. Sorularınızı anonim Göçmen Gençlik Hizmetleri (Jugendmigrationdienste) danışmanlarına iletilecektir.

İletişim formu