Entegrasyon öncesi dil gelişiminden entegrasyon kursuna geçiş (Der Übergang von der vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs) (2011) araştırması, kendi anavatanlarında vize için A1 sınavını başarmış olan yeni göçmenlerin, Almanya'da entegrasyon kursuna yeniden başlamak için Alman dili ve kültürüyle yoğun olarak meşgul olmak için oldukça uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını göstermiştir. Araştırma ayrıca, bu hedef grubuna ve ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve geçiş aşaması sırasında kendi kendilerine öğrenmeye devam etmelerini sağlayacak öğrenim, alıştırma ve bilgilenme malzemeleri konusunda büyük eksikler olduğunu da ortaya koymuştur. Bu eksiklik nedeniyle, kişilerin dil hâkimiyetleri çoğu zaman, entegrasyon kursuna başlayıncaya kadar azalıp gitmektedir. Göçmenlerin ifadesine göre, yine de dil öğrenimine devam etme konusunda yüksek bir motivasyon düzeyi mevcuttur.Goethe Enstitüsü bu ihtiyaca, "Mein Weg nach Deutschland" Internet portalıyla, projenin temel konusu olan "Entegrasyon öncesi dil gelişiminden entegrasyon kursuna geçiş sürecinin uyumlulaştırılması" (Harmonisierung des Übergangs von der vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs) (Orta Avrupa Uyum Fonu EIF'nin mali desteğiyle) ile yanıt vermiştir.

Projenin hedefi, yurtdışında entegrasyon öncesi konuşma desteği, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ve ilk dil geliştirme organizasyonlarının yanı sıra birliğin Almanya'daki diğer entegrasyon önlemleriyle geçiş sürecini optimize etmektir. Internet portalı, bu hedef doğrultusunda, entegrasyon öncesi süreç çerçevesinde dil ve ülke hakkında elde edilen bilgi ve deneyimi artıracak ve sağlamlaştıracaktır. Bu özel öğrenim grubu ayrıca, portal aracılığıyla sunulan olanaklardan yararlanarak, örneğin Almanya'daki ilk zamanlarında çeşitli medyaları kullanmak veya intibak bilgileri gibi, Almanya'da yaşamak için gereken çeşitli bilgi ve deneyimleri edinebilecektir.

"Eğitmenler için" (Für Unterrichtende) başlığı altına, öğretim üyeleri ve danışmanlara yönelik olarak portal hakkında beş dakikalık, bilgi verici bir film ve portalın dersinde kullanılması hakkında talimatlar içeren, yaklaşık 30 sayfalık bir PDF belgesi konmuştur.Katılımda bulunarak portalın bu çok yönlü içeriğiyle çevrimiçi ortamda hayat bulmasını sağlayan bütün yazarlara, geliştiricilere, film yapımcılarına, grafikerlere, editörlere ve uzmanlara içtenlikle teşekkür ederim! Genelde bu kişilerin adları, "Almanca çalışmak" (Deutsch üben) başlığı altında doğrudan belirtilmiştir. Ayrıca yazar ve editör Stefan Münchow, Freya Conesa, Joanna Chlebnikow, Csaba Gloner, Janna Degener, Ellen Bachmann ve Marion Hollerung'a bu portalın ana çalışma ve metinlerini oluşturdukları ve düzenledikleri için teşekkürlerimi sunmak isterim.

Projenin fon desteği için Avrupa Birliği'ne teşekkür ederiz; onların desteği olmaksızın bu projeyi gerçekleştiremezdir.