You see a man from the side, sitting at a desk. © Goethe-Institut

Tập 2: Bác sĩ Mariia

Trong Podcast „Ankommen in der Berufswelt“ („Hòa nhập vào thế giới nghề nghiệp“) các bạn làm quen với năm người và nghề nghiệp của họ: Mehmet, Mariia, Tristan, Yichun và Nhung.

Họ kể kinh nghiệm và bước khởi đầu của họ trong thế giới nghề nghiệp ở Đức. Các bạn còn nhận được thông tin về các nghề nghiệp đó. Người dẫn chương trình Hadnet Tesfai sẽ dẫn các bạn trong Podcast.

Dưới mỗi tập các bạn đều tìm được bài Text để cùng đọc và danh mục các từ ngữ quan trọng.
 

Tập 0

Tập 1: Thợ cơ khí ô tô Mehmet

 
Grafik Podcast Ankommen in der Berufswelt

Tập 1

Trong tập 1 thợ cơ khí ô tô Mehmet Yildiz dẫn chúng ta vào nơi làm việc của ông. Ông ấy đến Đức khi 17 tuổi. Giờ đây ông ấy là thợ cả cơ khí ô tô và có một xưởng sửa chữa ô tô riêng.

Tập 2: Bác sĩ Mariia

   

Tập 3: Thợ mộc Tristan

 

Tập 3

Trong tập 3 chúng ta gặp gỡ thợ mộc Tristan Simpson trong xưởng mộc. Tám năm trước anh ấy đến nước Đức. Ở Úc đất nước quê hương mình, anh ấy đã làm nghề thợ điện. Bây giờ anh ấy đóng đồ gỗ từ gỗ cũ thải loại.

Tập 4: Cô giáo Yichun

 

Tập 4

Trong tập 4 chúng ta đến thăm cô giáo Yichun Wang. Chị đã đến Đức để học đại học. Hiện nay chị là giáo viên tự do dạy thư pháp và tiếng Trung.


 

Tập 5: Quản lý nhà hàng Nhung

Tập 5

Trong tập 5 nữ doanh nhân và đầu bếp Nhung Trinh giới thiệu với chúng ta chỗ làm việc của chị. Khi còn nhỏ chị từ Việt nam đến Đức. Chị đã học chương trình đào tạo đầu bếp và giờ đây chị quản lý ba nhà hàng.