Eine Frau vergleicht einen Druck mit einer Farbkarte. © Goethe-Institut

Làm thế nào để công nhận một bằng tốt nghiệp phổ thông, một bằng cấp đào tạo nghề hoặc đào tạo đại học của nước ngoài ? Chúng tôi có rất nhiều thiết kế đồ họa thông tin giúp bạn định hướng. Và hay nhất là chúng tôi cung cấp những đường link chuẩn xác để bạn đạt được mục tiêu của mình.
 

Bạn vẫn còn ở đất nước quê hương mình