Photo by Jeremy Yap on Unsplash

รางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ
2564

มอบให้แก่ภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคณะผู้ตัดสิน และมีความเกี่ยวข้องกับธีมของปี ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอภาพสะท้อนทางอารมณ์และสติปัญญา ซึ่งทำให้ตัวภาพยนตร์เองเป็นผลงานที่โดดเด่น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารมวลชนทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางภาพยนตร์และโทรทัศน์

รางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ

Animals at the Border

ในปี 1989 "ม่านเหล็ก" ระหว่างตะวันออกและตะวันตกถูกทำลายลง พื้นที่ว่างใหม่และโอกาสในการแพร่พันธุ์ได้ถูกเปิดออกให้แก่สัตว์ป่าทั่วยุโรป พอมาถึงช่วงวิกฤตผู้ลี้ภัย กำแพงและรั้วก็กลับมาอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้ไปปิดผนึกทางเหนือจากทางใต้ และตัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขนาดเล็กและกระจัดกระจายระหว่างกระบวนการนั้นมากมาย ที่รั้วมีรูใหญ่พอไหม? คำถามนี้ได้รับการสำรวจโดยนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ในโครเอเชีย สโลวีเนีย เม็กซิโก และบัลแกเรีย สารคดีที่โดดเด่นนี้มีการเน้นให้เห็นประเด็นสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมของเราและโลกธรรมชาติที่มีผู้อยู่อาศัยที่หลากหลาย


Sustainable Development Goals

15 - Life on Land

  • ประเภท นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

  • ชื่อเดิม Tiere an den Grenzen
  • ผู้กำกับ Cornelia Volk
  • ผลิตโดย Mitteldeutscher Rundfunk
  • เวลา 43:30 นาที
  • ประเทศ ประเทศเยอรมัน
  • ปี 2019