ประเทศไทย
คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์

คณะลูกขุนของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากกว่า 30 คนจากประเทศที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการเลือกภาพยนตร์

ในประเทศไทยคณะลูกขุนในปี 2562 ประกอบด้วยสมาชิกต่อไปนี้:
นริศรา บริกุล

นริศรา บริกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้าน Informal Science Education จากมหาวิทยาลัย Florida Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ ประจำกองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมงานกับโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นปีที่ 3 เธอปฏิบัติงานตั้งแต่เป็นผู้นำภาพยนตร์ไปฉายให้เด็กต่างจังหวัดในคาราวานวิทยาศาสตร์จนมาเป็นผู้คัดเลือกภายนตร์ในปีนี้ เธอเชื่อว่าเรื่องราววิทยาศาสตร์นั้นสามารถมองให้เป็นเรื่องที่บันเทิงได้ และภาพยนตร์เป็นหนึ่งในสื่อที่จะช่วยทำให้สาธารณชนหันมาสนใจและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น การได้ร่วมงานกับโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เธอได้ชมเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายในภาพยนตร์แล้ว การได้เห็นปฏิกิริยาที่ตื่นเต้นจากการชมภาพยนตร์ของผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆ นั้นทำให้เธอเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยจุดประกายความสนใจในวิทยาศาสตร์ในตัวพวกเขาเอง

Science Film Festival 2020 - Pre-Jury - Thailand: Narissara Borikul

นักวิชาการ กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ณธช วรพรรุจี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor of Art) สาขา Fine Art จาก Goldsmiths University of London สหราชอาณาจักร เมื่อปี 2017 ก่อนเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย โดยปฏิบัติงานด้านภัณฑารักษ์ การบริหารจัดการหอศิลป์และการจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยความตั้งใจที่จะใช้พื้นฐานเชิงศิลปะมาออกแบบและพัฒนางานสื่อสารวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนร่วมสมัยอย่างไร้รอยต่อ การเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปีนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะเชื่อว่าสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
 

Science Film Festival 2020 - Pre-Jury - Thailand: Natasha Worapornrujee

นักวิชาการศึกษา

ศิลปเวท คนธิคามี

ศิลปเวท  คนธิคามี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.Sc. in Education, Technology and Society จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  เขาได้มีร่วมทำงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เขายังเห็นอีกว่าเทศกาลนี้ได้มีเอกเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ผสานความสนุกที่ได้จากการชมภาพยนต์ และการเรียนรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม Hands-on อย่างลงตัว  

Silapavet Konthikamee

นักวิชาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

สุรศักดิ์ สุขศิริ

สุรศักดิ์ สุขศิริ สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันทำงานฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC) งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (PCS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความชื่นชอบทางดนตรี กีฬา และภาพยนตร์

รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางภาพยนตร์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ก้าวสู่โลกจินตนาการแห่งการเรียนรู้และเติบโตเป็นต้นกล้าทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

Surasak Suksiri

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Wachiraporn Khwakhong

วชิราภรณ์ ขวาของ

วชิราภรณ์ ขวาของ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เเละกำลังศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำเเหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์เเละสิ่งเกี่ยวเนื่อง หน้าที่หลัก คือ ดำเนินการงานโรงหนังโรงเรียน (School Cinema)

คัดเลือกโปรเเกรมภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับเด็กในเเต่ละช่วงวัย รวมถึงเป็นวิทยากร พูดคุยประเด็นการเรียนรู้จากภาพยนตร์กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้ร่วมจัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งเเต่ปี 2558 รู้สึกสนุกที่ได้จัดเตรียมกิจกรรม เเละร่วมพูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เเก่เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกเหนือจากตำราเรียน โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางเพื่อกระตุ้นให้เด็ก

คิดเเละวิเคราะห์ จากภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับชม นอกจากความเพลิดเพลินเเล้ว เด็กๆ ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น