ประเทศไทย
คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์

คณะลูกขุนของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากกว่า 30 คนจากประเทศที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการเลือกภาพยนตร์

ในประเทศไทยคณะลูกขุนในปี 2562 ประกอบด้วยสมาชิกต่อไปนี้:
พิมพ์ผกา ทรายข้าว

พิมพ์ผกา  ทรายข้าว  จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำหน้าที่วิทยากร กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เยาวชนเกิดแรงบัลดาลใจ

มีความสนใจในการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยแนวคิดที่ว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวของทุกคน สามารถศึกษาได้ทุกที่ที่เวลา และในหลายรูปแบบ รวมทั้งสื่อความบันเทิง ภาพยนตร์ สารคดีทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เยาวชนได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

Pimphaka Saikhow

วิทยากร กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พทส.), พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.)

Parin Tanawong

ปรินทร์ ทานะวงศ์ จบการศึกษาด้านฟิสิกส์และด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ มากว่า 7 ปีแล้ว หน้าที่หลักคือการบรรยายสดเกี่ยวกับเรื่องดวงดาว ออกแบบการจัดนิทรรศการและสื่อการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และเป็นครั้งแรกที่

เขาได้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์สำหรับประเทศไทยและออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เขามั่นใจว่าภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้น่าสนใจมากและจะดึงดูดความสนใจของเด็กๆ และผู้ใหญ่ได้ให้เข้าใกล้วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน
 

Parin Tanawong

นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

ศิลปเวท คนธิคามี

ศิลปเวท  คนธิคามี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.Sc. in Education, Technology and Society จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  เขาได้มีร่วมทำงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เขายังเห็นอีกว่าเทศกาลนี้ได้มีเอกเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ผสานความสนุกที่ได้จากการชมภาพยนต์ และการเรียนรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม Hands-on อย่างลงตัว  

Silapavet Konthikamee

นักวิชาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

สุรศักดิ์ สุขศิริ

สุรศักดิ์ สุขศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันทำงานฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มีความชื่นชอบทางดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางภาพยนตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ก้าวสู่โลกจินตนาการแห่งการเรียนรู้ และเติบโตเป็นต้นกล้าทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

Surasak Suksiri

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Wachiraporn Khwakhong

วชิราภรณ์ ขวาของ

วชิราภรณ์ ขวาของ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เเละกำลังศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำเเหน่งนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์เเละสิ่งเกี่ยวเนื่อง หน้าที่หลัก คือ ดำเนินการงานโรงหนังโรงเรียน (School Cinema)

คัดเลือกโปรเเกรมภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับเด็กในเเต่ละช่วงวัย รวมถึงเป็นวิทยากร พูดคุยประเด็นการเรียนรู้จากภาพยนตร์กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้ร่วมจัดกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งเเต่ปี 2558 รู้สึกสนุกที่ได้จัดเตรียมกิจกรรม เเละร่วมพูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เเก่เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกเหนือจากตำราเรียน โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางเพื่อกระตุ้นให้เด็ก

คิดเเละวิเคราะห์ จากภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับชม นอกจากความเพลิดเพลินเเล้ว เด็กๆ ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น