Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Goethe-Institut

Giải Thưởng Công Nghệ
2022

Tôn vinh bộ phim làm sáng tỏ các công nghệ giúp cải thiện điều kiện sống và tính bền vững của môi trường. Bộ phim giới thiệu một cách dễ hiểu những công nghệ mang tính quyết định đang thay đổi hoặc sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong Thế kỷ 21 về tính di động, sức khỏe, giao tiếp hoặc năng lượng.

Giải Thưởng Công Nghệ

The Hacktivist

Celebrity hacker Andrew 'Bunnie' Huang first clashed with US tech giant Microsoft for teaching others how to modify the Xbox. Almost 20 years later, he is suing the US government to push for the right to use and own technology, all while creating hackable hardware with other tech superstars like whistleblower Edward Snowden and firmware hacker Sean Cross. Bunnie is convinced that, “If you can’t hack what you have, you don’t own it.” This documentary tinkers with the hacker’s mind on issues around transparency and privacy in the hardware world, all while Bunnie dismantles his childhood, his philosophy, and his controversy.
 

  • Các thể loại Khoa học tự nhiên, Khoa học đời sống & Công nghệ

  • Sản xuất bởi Bambby Cheuk
  • Trong thời gian 35 Nhiều phút
  • Quốc gia
  • Năm 2022

Thông tin về đạo diễn

Daniel Kuan