New Stages Southeast

New Stages Southeast (Key visual) © kozlik_mozlik via AdobeStock

New Stages Southeast, Güneydoğu Avrupa'dan oyun yazarlarını ve tiyatro profesyonellerini, bilgi alışverişinde bulunmaya, güncel konular ve çalışmalarını birbirleriyle paylaşma ve geliştirmeye davet etti. Paylaşım, Almanya'dan gelen yazarlarla, ülkeler arasında ve ülkelerin kendi içinde gerçekleşti. 

Edebiyat ve tiyatro, Güneydoğu Avrupa'da kültürel diyaloğun önemli bileşenleri arasındadır. Tiyatro ortamı, özellikle bağımsız tiyatrolar için sadece Covid 19 kriziyle birlikte zorlaşmadı. Özellikle bu dönemde oyun yazarlarının oyunlarını dramaturglara ve seyircilere sunabilecekleri alternatif yollara ihtiyaç vardır.

Konsept

Toplumsal değişimler, göçler, mülteci akımları, Covid-19 gibi pandemiler, Avrupa’nın entegrasyonu yolundaki gerileme, bölgesel uyuşmazlıklar ve popülist, milliyetçi rejimlerin her yerde var oluşu, çağdaş tiyatroyu etkiliyor mu? Tiyatro, olumsuz akımlara nasıl karşı çıkar ve (Avrupa’yı baz alan) sürdürülebilir bir sivil toplumun inşasına nasıl katkıda bulunur? Sahne oyunları, her türlü yanlışlığa, diğer edebi türlerden daha hızlı, doğrudan ve somut tepki verir gibi görünmekte, bu da şu anki içerik ve konuları sorgulamaya götürmektedir. Olay örgüsü nasıl kurulur, figürler ve desenler nasıl geliştirilir, seyirci hangi dramatik yükselen eylemleri görmelidir? Çağdaş tiyatro hangi formel ifade araçlarını kullanır? Hangi medya değişikliklerini (video, film, sosyal ağların kullanımı) deneyimler? Disiplinler arası yaklaşımlar, performans ve görsel sanatlarla ilişkiler ne durumdadır? Tiyatro kendini bilgilendirip aydınlatan bir kurum olarak mı yoksa bir eğitim kurumu olarak mı görüyor?

Katilian Ülkeler

Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan (Atina/Selanik), Hırvatistan, Romanya/Moldova, Sırbistan, Kıbrıs.

Aşamalar

Alman dilinin tanınmış oyun yazarlarının katılımıyla 2021 ve 2022'de (yılda 7kez) katılımcı ülkelerden yazarlar için toplam 14 New Stages Sout-East atölyesi düzenlenecektir. Katılımcılar, yerel mültiplikatör rolünü üstlenen kişilerin yönettiği ve Almanya'dan davetli yazar/uzmanların katılacağı çalışma atölyelerinde oyunlarını/çalışmalarını sunma ve daha da geliştirme imkanı bulacaklardır.

Katılımcıların fikir ve istekleri ile atölye moderatörlerinin bulgularından oluşan genç oyun yazarları için bölgesel bir eğitim ve gelişim programı kataloğu gerçekleştirilmiştir. 

Oyun ve sahnelemenin deneyimlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için okuma tiyatroları kapsamında gerçekleştirilen farklı etkinlikler (festival, sunum, dijital formatlar) gereken sahne imkânını sunabilmiştir. 
 
 

Projenin üçüncü yılını (Mayıs 2023), projenin son bölümünü Almanya'ya yapılan bir gezi oluşturdu- Bu kapsamda katılımcı ülkelerden 18'e kadar oyun yazarı, okuma tiyatroları ve atölye çalışmaları aracılığıyla metinlerinin halka açık sunumuna davet edildi. Etkinlik, 20-23 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında New Stages Southeast festivali kapsamında Oberhausen Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

Yazarlar

Kıbrıs

Moderatörler

Kıbrıs

2023 Yılı Etkinlikleri

2021 Yılı Etkinlikleri

İletişim

Bizi takip edin