Kısa yollar:

Doğrudan içeriğe git (Alt 1) Doğrudan ana navigasyona git (Alt 2)

Anılar
Marina Christodoulidou

Marina Christodoulidou, Küratör
Foto: Panagiotis Mina

Goethe-Institut ile işbirliği yapma fırsatını ilk kez yaklaşık olarak beş yıl önce sanatçı Horst Weierstall’ ın araştırması ve sergisi çerçevesinde yakaladım. Bu sebeple bir malzeme toplama süreci ve sanatçının Kıbrıs’ ta sunulmuş olan performans aktivitelerinin yeniden canlandırılması süreci başladı. Örneğin, Momentum I etkinliği ara bölgede gerçekleşti ve geçmişin dayattığı sınırları sesin sahip olduğu özellikleri ile aşması incelendi. Söz konusu iş birliği; sanatçının eserlerinin sergilendiği Lefkoşa ve Larnaka‘ daki sergileri, yeni görsel ve performatif bakış açılarını, ve Goethe-Institut tarafından desteklenen sinema festivalinde ve sergilerde gösterilen Nicolas Iordanou ile Sylvia Nicolaides‘ in yönettiği Marking time isimli filmin gösterimini içeriyordu.

2018 yılında, Christophoros Savvas‘ ın eseri için gerçekleşen araştırma çerçevesinde, Goethe-Institut‘ ün Kıbrıs‘ taki kültürel olayların ve aktivitelerin tarihyazımındaki katalizör rolü daha da gözle görülür oldu. 1968 yılında Savvas, Kıbrıs‘ ın ilk kez yer aldığı kendisinin de bir grup Kıbrıslı sanatçı ile birlikte katıldığı Venedik Bienali‘ nden  kısa bir süre önce, pratiğinin çeşitliliğini gösteren retrospektif bir sergi gerçekleştirdi. Eserlerinin büyük bir bölümünü içeren serginin görsel malzemelerinin dışındaki en önemli fikirlerden biri; Bienal‘ den sonra ziyaret edeceği Documenta‘ nın Goethe gurubu tarafından verilen bir notla Savvas‘ a önerilmesiydi. Goethe-Institut‘ de gerçekleşen retrospektif sergi; 2019 yılında Venedik Sanat Bienali‘ ndeki Kıbrıs Stantı için benimsenen küratörlük yaklaşımında referans noktası ve ilham kaynağı oldu.

2019 yılında Almanya‘ nın  Natascha Sadr Haghighian tarafından Venedik Bienali‘ nde temsil edilmesinden sonra Thkio Ppalies (Θκιό Ππαλιές) atölyesinin iki kurucusundan bir olan sanatçı Peter Eramian ile iş birliği içerisinde; NiMAC‘ ın 25‘ inci kuruluş yıldönümü sebebi ile gerçekleşen Hypersurfacing Forum‘ a Goethe-Institut aracılığı ile kadın sanatçıyı davet etme önerisinde bulunduk. Forum‘ da Sadr Haghighian kendi uygulamalarından ve pratiklerinden enstantaneleri katılımcılarla paylaştı, ve hypersurfacing grup sergisine katılan Kıbrıslı sanatçılarla bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Peter Eramian ile iş birliği içerisinde gerçekleşen ve Thkio Ppalies (Θκιό Ππαλιές)‘ in organizasyonu ile sonuçları 2022 yılı içerisinde toplumla paylaşılacak olan bu ağırlama programından birkaç ay sonra kadın sanatçı ülkesine geri döndü.

Bu yıl Social Sculptures projesi için; Joseph Beuys‘ un doğumundan bugüne yüzüncü yılın dolması sebebi ile tüm dünyadan sanatçıları ve kültürel uzmanları harekete geçiren Beuys100 uluslararası şemsiyesi altında iş birliği yaptık. Kıbrıslı sanatçılara yapmış olduğumuz açık çağrıdan sonra; Kıbrıs kimliği, ekolojik kriz, kentsel yayılım, ortak değerler, otobiyografi gibi birbirinden farklı konuları içeren ve bu konuların  birer ilham kaynağı olarak yararlanıldığı, iş birliği ve tartışma platformu görevi de gören bir dizi atölye çalışmasını Nisan ayından Eylül ayına kadar gerçekleştirdik. Social Sculptures‘ a toplum aktiviteleri programı eşlik etti; ve temel aktivite, katılım gösteren sanatçıların proje konularından etkilenen yeni çalışmalarını içeren toplu sergiydi. Beuys100 çerçevesinde, atölye çalışmalarındaki rehberler ile birlikte, Social Sculpture terminolojisinin etrafında kendi teorilerimizi tanımlayan noktalardan bir kolaj yaratarak Dünya konuşuyor başlıklı bir dizi podcast programına da katıldık.

Goethe-Institut‘ ün sürekli olarak gelişen kültürel vizyonu; yenilikçi eylemleri teşvik edip destekleyerek yerel kültürel toplumun gelişmesine katkı yaptığı kadar Enstitü‘ nün kuruluşundan beri muhafaza edilen zengin arşiv ile Kıbrıs‘ taki toplumlar arası sanat tarihinin kayıt edilmesine de katkıda bulunmuştur. İş birliğimiz için Karin Varga‘ ya, Natalia Stylianou‘ ya, Elena Petrou‘ ya ve Kıbrıs Goethe-Institut‘ ün tüm çalışanlarına en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Onları tanımlayan profesyonellik ve adanmışlık ile her ortak etkinliğimize yaptıkları aktif katkı sonuç almak için her zaman belirleyici rol oynamaktadır.