12 Mart 2022
Frau Architekt. Kıbrıs'ta kadın mimar olmak ne anlama geliyor?

“Frau Architekt” sergisi kapsamında Goethe-Institut Kıbrıs, Kıbrıs’ta kadın mimar olmanın ne anlama geldiği sorusunu irdeleyen bir tartışma düzenliyor. 12 Mart 2022 tarihinde 11:00-12:30 saatleri arasında Lefkoşa'daki Goethe-Institut'un bahçesinde gerçekleşecek olan tartışmada, sergide yer alan Kıbrıslı kadın mimarların yanı sıra geniş bir dinleyici kitlesi de Kıbrıs’ta mimarlıktaki kadın gerçeği üzerine olan düşüncelerini yansıtma fırsatı bulacak.

19 Mart 2022 tarihine kadar uzatılan “Frau Architekt” sergisi, 33 kadın mimar örneği üzerinden Almanya ve Kıbrıs'ta, kadınların mimarlık mesleğine son 100 yılda olan katkılarına ışık tutuyor. Sergi, katılımcı kadın mimarların ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ziyaretçilerin, kadın mimar olmanın küresel ve yerel düzeyde ne anlama geldiği üzerinde düşünmeleri için alan yaratmıştır. Sergide de vurgulandığı üzere, mimarlık hikayesi genellikle kadınsız anlatılır. Bu etkinlikler hem kadınları hem de erkekleri masaya davet ederek bir tartışma açmayı ve daha fazla farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Geçmişte ve günümüzde Kıbrıs'ta kadın mimar olmanın koşulları, zorlukları ve sağladığı fırsatlar tartışma başlıkları arasında yerini alırken meslekteki kadınların, kadınlar için olan gelecek beklentilerinin tartışılması için alan açılacak. Tartışmaya katılan kadın mimarlar  Kıbrıs'taki kadın mimarların meslek yaşamının önemli yönleriyle ilgili görüş ve fikirlerini dile getirme fırsatı bulacaklar. Kıbrıs'ta kadın mimar olmak ne anlama geliyor? Son 60 yılda değişen ne oldu, neler aynı kaldı? Güncel küresel anlatılarla bu nasıl ilişkilendirilir? Ve mevcut durum diğer ülkelerle ne kadar benzerlikler veya farklılıklar göstermektedir?

Dr Anna Papadopoulou'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan tartışmada izleyiciler de soru sorma, düşünce ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacaklar. Çalışmaları mimarlık ve cinsiyetin kesişim noktalarına ve mimarlık eğitimindeki sürdürülebilir uygulamalara odaklanan Dr Anna Papadopoulou, Lefkoşa Üniversitesi'nde bağımsız bir araştırmacı ve yardımcı öğretim üyesidir.

Sergi kapsamında 16 Mart günü, saat 18.00'de rehberli bir sergi turu yapılacaktır. Kıbrıs bölümünün küratörlerinden Teresa Tourvas’ın yapacağı sergi turu, sergide sunulan Kıbrıslı kadın mimarlara odaklanmaktadır.

Yer:
Goethe-Institut Kıbrıs, 21 Markos Drakos Cad, 1102 Lefkoşa
Tartışma Tarihi ve Saati:
12 Mart 2022, Cumartesi, 11:00-12:30. İngilizce. Kayıt yaptırmak gereklidir.
Sergi Turu Tarihi ve Saati:
16 Mart 2022, 18.00. Kayıt yaptırmak gereklidir.
Sergi Süresi:
19 Mart 2022, Cumartesi gününe kadar
Ziyaret saatleri:
Çarşamba-Cuma 14:00-19:00, Cumartesi 10:00-14:00
(Grup ziyaretleri çalışma saatleri dışında, randevulu.)
Fiyat:
Giriş ücretsiz
Tartışma ve Tur için Bilgi ve Kayıtlar: +357 22 674606
kultur-nikosia@goethe.de