Akvaryum Tartışması Frau Architekt

Resmin dörtte birini kaspayan sağ alanı turuncu renktedir. Bunun üzerine ‚Frau Architekt‘ yazısı dikey ve beyaz harflerle yazılmıştır. Resmin geri kalan alanında bir kolaj görülmektedir. Bu kolaj çeşitli bina ve tasarımların yanı sıra çalışan kadınları gösteren resimlerden oluşmaktadır. Kolaj siyah beyazdır. © Goethe-Institut Zypern

Cmt, 12.03.2022

11:00 - 12:30

Goethe-Institut Nikosia

Mimarlıkta Kadınlar – Kıbrıs konteksti

Frau Architekt sergisinin kapanışında Goethe-Institut Kıbrıs, sergide yer alan Kıbrıslı kadın mimarların katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlayan bir panel düzenliyor.

Sergi, katılımcı kadın mimarların ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ziyaretçilerin, kadın mimar olmanın küresel ve yerel düzeyde ne anlama geldiği üzerinde düşünmeleri için alan yaratmıştır. Sergide de vurgulandığı üzere, mimarlık hikayesi genellikle kadınsız anlatılır. Bu etkinlikler hem kadınları hem de erkekleri masaya davet ederek bir tartışma açmayı ve daha fazla farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Geçmişte ve günümüzde Kıbrıs'ta kadın mimar olmanın koşulları, zorlukları ve sağladığı fırsatlar tartışma başlıkları arasında yerini alırken meslekteki kadınların, kadınlar için olan gelecek beklentilerinin tartışılması için alan açılacak. Tartışmaya katılan kadın mimarlar  Kıbrıs'taki kadın mimarların meslek yaşamının önemli yönleriyle ilgili görüş ve fikirleri dile getirme fırsatı bulacaklar. Kıbrıs'ta kadın mimar olmak ne anlama geliyor? Son 60 yılda değişen ne oldu, neler aynı kaldı? Güncel küresel anlatılarla bu nasıl ilişkilendirilir? Ve mevcut durum diğer ülkelerle ne kadar benzerlikler veya farklılıklar göstermektedir?

Anna Papadopoulou'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan tartışmada izleyiciler de soru sorma, düşünce ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak.

Dr. Anna Papadopoulou, çalışmaları mimarlık ve cinsiyetin kesişim noktalarına ve mimarlık eğitimindeki sürdürülebilir uygulamalara odaklanan Lefkoşa Üniversitesi'nde bağımsız bir araştırmacı ve yardımcı öğretim üyesidir. Araştırmaları kitap bölümleri olarak ve hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Kısa süre önce Bloomsbury Küresel Kadın ve Mimarlık Ansiklopedisi’nin, 1960-2015 (Bloomsbury Global Encyclopaedia of Women and Architecture, 1960-2015) yakında çıkacak ciltleri için Kıbrıs bölümünü tamamlamıştır.

Geri