Claim Goethe Institut Claim Goethe Institut

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Εργαστηρι Μαθησης «Βιβλιοθηκη»

Εργαστήρι Μάθησης Βιβλιοθήκη ©Goethe-Institut Thessaloniki/Stefanos Tsakiris

Εργαστηρι Μαθησησ

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ανανεώνεται τακτικά ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και νέες τεχνολογίες.


Το μάθημα Γερμανικών στη Βιβλιοθήκη γίνεται διασκέδαση! Κεντρική ιδέα του προγράμματος «Εργαστήρι Μάθησης Βιβλιοθήκη» αποτελεί η εξάσκηση της γερμανικής γλώσσας σε συνδυασμό με την πληροφόρηση.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι μπορούν να πληροφορηθούν κάνοντας ερωτήσεις που αφορούν τη Γερμανία, να αναζητήσουν βιβλία και άλλες έγκυρες πηγές και να συζητήσουν μέσα ομάδα για αυτά.

Μέσα από διάφορες εργασίες και θεματικά παιχνίδια, οι μαθητές γνωρίζουν τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και εξοικειώνονται με τις αντίστοιχες τεχνικές αναζήτησης. Σε αυτές τις εργασίες λαμβάνονται υπόψη το γλωσσικό επίπεδο, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και η πρόσφατη διδακτέα ύλη. Έτσι, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εξασκήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο μάθημα, αλλά και να μάθουν πολλές νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Γερμανία.
 

Το Εργαστήρι Μάθησης προσφέρει
  • ένα ελκυστικό και λειτουργικό περιβάλλον
  • άρτιο τεχνικό εξοπλισμό
Το Εργαστήρι Μάθησης στηρίζει και προωθεί
  • τη χρήση των μέσων και του ενημερωτικού υλικού μέσα από παιχνίδια
  • την αυτόνομη μάθηση
  • τα κίνητρα μάθησης
  • την αλληλεπίδραση μέσα σε ομάδες

Το Εργαστήρι Μάθησης αρχίζει με μια σύντομη εισαγωγή που εστιάζει στις τεχνικές αναζήτησης μέσα στη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος: «Μάθηση μέσα από την πράξη»

Ακολουθούν ασκήσεις κατά τις οποίες οι μαθητές
  • κάνουν έρευνα                      
  • καταγράφουν
  • παρουσιάζουν
Καθόλη τη διάρκεια του εργαστηρίου είμαστε στη διάθεσή τους για συμβουλές και βοήθεια.

Το Εργαστήρι Μάθησης μπορεί να διαρκέσει έως 1-1,5 ώρες, κατόπιν συνεννόησης.
Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντα το ηλεκτρονικό έντυπο.