Επικοινωνια και ωρες λειτουργιας

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το Goethe-Institut Thessaloniki θα παραμέινει έως και τις 26.04. κλειστό.

Γενικές ώρες λειτουργίας (Υποδοχή)
:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00 π.μ. - 20.00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του Γλωσσικού Τμήματος:
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 17.00 – 20.00  μ.μ.
Τρίτη και Πέμπτη: 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας του Γραφείο Εξετάσεων:
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή:  10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.
Τρίτη και Πέμπτη: 13.00 – 16.00 μ.μ.

Ωρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης:
Δευτέρα: 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
Παρασκευή: 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.

'Ωρες λειτουργίας Κέντρου πληροφόρησης καθηγητών:
Τρίτη: 16:00 - 18:00 μ.μ.
Πέμπτη: 10:00 π.μ - 12:00 μ.μ. και κατόπιν συνεννόησης

ΠροσβασηΠρόσβαση με δημόσια μέσα μεταφοράς:

Λεωφορείο (από το κέντρο): Στάση „Λαογραφικό Μουσείο“,
Λεοφορείο Νο. 3Κ, 5, 6, 01X
Λεωφορείο (πρός το κέντρο): Στάση „Λαογραφικό Μουσείο“,
Λεωφορείο Νο. 3Κ, 5, 6, 33, 39