European Kiosk Norway

Collage av forsider til Eurozine tidsskrifter © Collage: ©Goethe-Institut Norwegen; Forsider: ©Eurozine Eurozine tidsskrifter Collage: ©Goethe-Institut Norwegen; Forsider: ©Eurozine

DEN EUROPEISKE TIDSÅNDEN – UTVEKSLING AV TANKER OG IDEER

Prosjektet "European Kiosk Norway" fremmer utveksling av kulturmagasiner i Europa. I samarbeid med organisasjonen Eurozine og tidsskriftet Vagant tilbyr Goethe-Institut Norge et fysisk og digitalt rom til dette, der essays og artikler gjøres tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Tekstene oversettes til norsk og inngår i en arrangementsrekke der de diskuteres og drøftes videre av europeiske kulturarbeidere som bor i Norge.

Utvalgte artikler kan leses i oversatt versjon på nett, nederst på denne siden. Kulturjournalistikk som selvstendig litterær form har lenge hatt en fast plass i samfunnet og kan bygge bro mellom det lokale og det globale. Kulturmagasiner gjenspeiler dessuten mangfoldet på det europeiske kontinentet. De gir vår tids problemer og utfordringer en plattform for refleksjon utover dagspolitiske reportasjer og antall klikk. Men mange steder på kontinentet ser kulturmagasinenes økonomiske og politiske situasjon alt annet enn rosenrød ut, og det skyldes ikke bare korona: Demokratiske verdier som fri og kritisk meningsytring er under angrep samtidig som økonomisk støtte ofte reduseres og trykte medier må konkurrere med et stort antall kostnadsfrie digitale tilbud.

Norge kan på mange måter betraktes som et europeisk utkantområde, men er også et nytt hjem og arbeidssted for mange andre europeere, som beriker det norske kulturlivet. Formålet med "European Kiosk Norway" er derfor å åpne og samle norske og andre europeiske perspektiver og skape et europeisk "rom" i Norge. I tillegg skal kulturjournalistikk fra europeiske land gjøres tilgjengelig for et bredere og internasjonalt publikum. Dette skjer på flere måter:
  • Et utvalg av europeiske kulturtidsskrifter er tilgjengelig for lesing i originalversjon, i papirformat, på vårt institutt i Oslo
  • Utvalgte artikler kan leses i oversatt versjon på nett, nederst på denne siden
  • Europeiske "expater" som bor i Norge, presenterer et tidsskrift og en artikkel fra sitt hjemland i korte videoer
  • Et i første omgang rent digitalt diskusjonsformat samler meninger fra Norge og et annet europeisk land om et gitt tema​

Partner tidsskrifter

Mennesker fra norsk kulturbransje presenterer utvalgte artikler fra europeiske kulturmagasiner

Arrangementer

Tidsskriftdagen 2021: Cultural magazines in Europe

I oktober 2021 deltok vi med prosjektet European Kiosk Norway på den norske tidsskriftdagen. Audun Lindholm (prosjektpartner og sjefredaktør i Vagant), Sarah Waring (redaktør for partnernettverket Eurozine) og Alžběta Medková (redaktør i det tsjekkisk tidsskriftet A2) snakket om posisjonen og utfordringene til uavhengige publikasjoner i Europa.

Panelsamtale: Culture, coloniality and companionship

Den første samtalen i arrangementsrekken til vårt prosjekt European Kiosk Norway var under mottoet "Norge møter Nederland". Våre gjester, inkludert Astrid Korporaal, Sadiah Boonstra, Ida Roland Birkvad og Joar Nango, ga interessante innblikk i norske og nederlandske perspektiver på åpningsarrangementet.
SPUI 25
SPUI 25

Flere artikler

Om prosjektet

Prosjektet Eurozine Kios Oslo er ble utviklet i samarbeid mellom Goethe-Institut Norwegen, Eurozine og Vagant. Eurozine er et nettverk av europeiske kulturtidsskrifter med hovedkontor i Wien. Med mer enn 90 partnertidsskrifter samler de et stort antall europeiske aktører og arbeider for formidling av heterogen kulturjournalistikk av høy kvalitet. I tillegg jobber Eurozine redaksjonelt som nettmagasin. Siden den første utgaven i 1988 har Vagant vært et av de viktigste og mest etablerte litteratur- og kulturtidsskriftene i Norge og resten av Skandinavia med redaksjoner i Bergen, København og Berlin.

Eurozine logo © © Eurozine Eurozine logo
Vagant Logo © © Vagant Vagant Logo