Videreutdanningstilbud for tysklærere

Om det dreier seg om kulturkunnskap, metodikk og didaktikk eller videreutvikling av språkkompetanse – Goethe-Institut har et omfangsrikt videre- og etterutdanningstilbud for tysklærere.