Initiativet “Skole: fremtidens partnere”

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) utgjør et verdensomspennende nettverk av mer enn 2.000 skoler med særskilte forbindelser til Tyskland. Goethe-Institut ivaretar omkring 600 PASCH-skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i mer enn 100 land.

I februar 2008 iverksatte det tyske Utenriksministerium initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH). PASCH koordineres av Utenriksministeriet og operasjonaliseres i samarbeid med Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst og Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz.

Overordnet idé og målsetninger

Fire overordnede ideer bestemmer innretningen av PASCH:
 • perspektiver gjennom utdannelse,
 • horisontutvidelse gjennom flerspråklighet,
 • tilgang til språk og utdannelse,
 • felles tilnærming til fremtidens utfordringer som internasjonalt utdanningsfellesskap.

I februar 2008 iverksatte det tyske Utenriksministerium initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH). PASCH styrker og forbinder et verdensomspennende nettverk av mer enn 2.000 PASCH-skoler med særskilte forbindelser til Tyskland. Goethe-Institut ivaretar omkring 600 PASCH-skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i mer enn 100 land.

Initiativet koordineres av Utenriksministeriet og operasjonaliseres i samarbeid med Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst og Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz.

Nettverket av tyske skoler i utlandet og skoler som tilbyr tysk språkdiplom styrkes. Utover det blir skolesamarbeidet utbygget slik at tysk som fremmedspråk konsolideres i de nasjonale utdanningssystemene. I tillegg tilbys stipendier for studier i Tyskland og muligheter for elevutveksling og partnerskap mellom skoler.

Målsetninger for PASCH

Initiativet skal vekke varig interesse og begeistring for det moderne Tyskland, samfunnet og det tyske språk hos unge mennesker. Det oppstår et verdensomspennende nettverk av partnerskoler knyttet til Forbundsrepublikken Tyskland; skolene blir et internasjonalt undervisningsfellesskap gjennom felles aktiviteter og utveksling.

Med attraktive undervisningstilbud bidrar PASCH til vedvarende kvalifisering av elever såvel som lærerkrefter og utvider dermed unge menneskers kompetanse med tanke på studier i Tyskland og senere i yrkeslivet. Formålet er forøvrig å bygge opp levende og langsiktige forbindelser til Tyskland og å stimulere skolene til samarbeid og utveksling av lærerkrefter og elever. PASCH er også koblet sammen med andre initiativer ved Utenriksministeriets kultur- og utdannelsespolitikk, f.eks. frivillighetstjenesten „Kulturweit“.

Oppgaver og tiltak ved Goethe-Institut

Goethe-Institut understøtter de mer enn 550 PASCH-skolene som det har et særskilt ansvar for ved å innføre og bygge ut tysk som skolefag. Det tilbyr metodisk-didaktisk videreutdannelse av lærerkrefter og utstyrer skolene med moderne, multimedialt anvendelig undervisnings-, lærings- og kulturkunnskapsmateriale. Dessuten har Goethe-Institut innenfor rammen av initiativet sendt ut undervisningseksperter for å ivareta partnerskolene. Ungdomskurs i Tyskland for elever ved de deltakende skolene forbedrer språkkunnskapene, styrker den interkulturelle kompetansen og levendegjør kulturkunnskapen.

PASCH-net er et møtested for det internasjonale PASCH-fellesskapet og nettverk for rundt 2 000 skoler og 600 000 PASCH-elever over hele verden.

Informasjon om PASCH

Nettstedet inneholder informasjon om deltakende institusjoner og deres aktiviteter. Et interaktivt verdenskart gir oversikt over skolenettverket. De deltakende skolene kan presentere seg i korte portretter. Engasjerte aktører presenterer prosjektene sine og gir verdifulle tips basert på egne erfaringer. PASCH-net gir også informasjon om de internasjonale PASCH-ungdomskursene i Tyskland og om støtte til skolepartnerskap.

Informasjon om PASCH-initiativet (på flere språk)
Verdenskart
Skoleportretter
Prosjekter over hele verden
PASCH-kurs for ungdom
Skolepartnerskap

Læringsmateriell og interaktive tilbud

På PASCH-net kan lærere og elever finne fritt tilgjengelige videoer, tekster og lydfiler om aktuelle temaer samt ideer som kan brukes i DaF-undervisningen (tysk som fremmedspråk) og nedlastbare arbeidsark. Læringsmateriellet for ungdom som lærer tysk, kan filtreres på temaområder, språknivå, format og eksamensforberedelse. Interaktive tilbud som f.eks. kommentarfunksjonen som er integrert i læringsmateriellet, inviterer deg til å være aktiv. PASCH-elever kan delta i konkurranser med flotte premier. Konkurransene annonseres over hele verden via PASCH-net. Lærere og elever har takeover på Instagram-kontoen til PASCH-net og legger ut poster der.

Læringsmateriell
Konkurranser
PASCH-net på Instagram

Den nettbaserte skoleavisen PASCH-Global

På PASCH-Global blogger ungdommer fra hele verden på tysk. Med tekster, bilder, videoer og lydfiler gir de innblikk i livene sine og viser sitt syn på Tyskland. Den nettbaserte skoleavisen er en annen mulighet til å delta.

Informasjon om PASCH-Global og om å delta

PASCH-læringsplattform

Den Moodle-baserte PASCH-læringsplattformen gir tysklærere mulighet til å opprette virtuelle arbeidsrom til undervisningen og/eller til å delta på nettbaserte videreutdanninger med veileder. I nettkurset "Moodle-Tools für den Unterricht" (Moodle-verktøy for undervisningen) lærer de hvordan de kan bruke PASCH-læringsplattformen, i undervisningen eller i forbindelse med videreutdanning av lærere.

Informasjon om PASCH-læringsplattformen

Informasjon om studier i Tyskland og for PASCH-alumner

Elever som fullfører skolegang ved PASCH-skoler, får generell informasjon om temaet og interessante linker, f.eks. til plattformen for PASCH-alumner. De får informasjon om ulike stipendtilbud og PASCH-programmer. Tidligere elever ved PASCH-skoler som nå studerer i Tyskland, forteller om sine erfaringer.

Informasjon om studier i Tyskland
Plattform for PASCH-alumner

Registrering og innlogging på PASCH-net

De fleste tilbudene på nettstedet er fritt tilgjengelige. Bare de som ønsker å bruke tilbud som f.eks. kommentarfunksjonen, konkurranser og nettsamfunn på PASCH-net, eller som ønsker å være aktive på læringsplattformen, må registrere seg en gang og deretter logge seg inn med e-postadresse og passord. Registrerte PASCH-lærere kan opprette koder for kolleger og elever ved sin PASCH-skole.

FAQ om PASCH-initiativet og registrering

Nyhetsbrev og sosiale medier

Etter innlogging på "Mein PASCH" kan registrerte brukere abonnere på det månedlige generelle PASCH-nyhetsbrevet og/eller nyhetsbrevet for skoleelever. De som følger PASCH-net på Facebook, Twitter og/eller Instagram, vil også motta regelmessig informasjon om tilbudene på PASCH-net.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 

PASCH-nettverket omfatter mer enn 2.000 skoler over hele verden. Goethe-Institut ivaretar over 600 skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i over 100 land. Innenfor rammene av initiativet "Schulen: Partner der Zukunft“ har disse skolene innført og bygd ut tyskundervisning. Ved skolene blir tysk hovedsakelig tilbudt som andre fremmedspråk.

Til PASCH-nettverket hører også cirka 140 tyske skoler i utlandet som ivaretas av Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 27 tysk-profil-skoler samt omkring 1.100 nasjonale skoler som tilbyr kulturministeriumskonferansens tyske språkdiplom.

Elevportretter