Oversettelsesstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for et internasjonalt publikum å få tilgang til aktuell tyskspråklig litteratur, sakprosa og bøker for barn og unge. 
 
Siden programmets oppstart i 1974 har forlag over hele verden utgitt oversettelser av mer enn 7000 bøker på 45 språk ved hjelp av vår økonomiske støtte. 

STØTTEVILKÅR

  • Vi støtter forlag over hele verden som oversetter tyskspråklige bøker. 
  • Goethe-Institut dekker en del av oversettelseskostnadene 
  • Søknadsprosessen forgår på engelsk eller tysk via Goethes søknadsportal 
  • Støtten utlyses fire ganger i året med én måneds søknadsfrist. 
​​​​​

Kontakt

Dette kan være av interesse for deg

Følg oss