Tyskspråklig litteratur

i norsk oversettelse

Deutschsprachige Litertatur
| Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Bøker er en viktig nøkkel til en nasjons kulturelle liv og selvforståelse. Uten en oversettelse er de imidlertid begrenset til det respektive språkområdet. Her presenterer vi et utvalg bøker som er oversatt fra tysk til norsk, og menneskene bak.

Aktuelt


Deutschsprachige Literatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Bøker

Alle oversatte titler innen skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur og sakprosa.

​Personer

Liste over forfattere, oversettere, illustratører osv. 

Deutschsprachige Literatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

​Forlag

Alle forlag som har utgitt titler oversatt fra tysk