Goethe-Zertifikat C1

Vil du ...

  • forberede deg til et studium i Tyskland,
  • dokumentere tyskkunnskaper på et avansert nivå i jobbsammenheng,
  • forberede deg på å jobbe innenfor det medisinske området i Tyskland,
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå C1,
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent språksertifikat?

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter et avansert språknivå og tilsvarer femte nivå (C1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • forstå et bredt spekter av krevende, lengre tekster og også oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt.
  • uttrykke deg spontant og flytende, uten at det merkes noe særlig at en leter etter formuleringer.
  • bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale og yrkesrelaterte formål eller i studiesammenheng.
  • uttale seg klart, velstrukturert og utførlig om komplekse emner.
Om muligheten til å få fritak fra språklig opptakseksamen for utenlandsstudenter med basis i Goethe-Zertifikat C1 ber vi deg ta kontakt med din utdanningsinstitusjon før studiestart.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat C1 finner du her: