Taumata Akoranga A1–C2

  ​Te Reo Ngāwari
  A1
E mārama ana ki ngā kōrero o ia rā, e hāngai ana ki ngā take o ia rā. E taea ana te pepeha i a ia anō, i ētahi atu rānei me te pātaitai hoki ki ētahi atu mō rātou anō – arā kei hea e noho ana, ko wai ngā hoa, he aha ngā taputapu – e taea ana hoki ēnei momo pātai te whakautu. E mārama ana ki te kōrero ngāwari mehemea āta mārama ana te kōrero atu a te kaikōrero me te ngākau āwhina tahi.
  A2
E mārama ana ngā kōrero me ngā kīwaha o ia rā e hāngai ana ki ngā kaupapa hāngai pū ki a ia (pēnei i ngā kōrero mōna ake, mō tōna whānau rānei, te mahi hokohoko, te mahi moni, ngā mea rānei kei ōna taha). E mārama ana ki te whakawhiti kōrero i ngā take o ia rā, mehemea e ngāwari ana te kōrero. E taea ana te pepeha, te kōrero hoki mō ana mahi whai mātauranga, he aha kei ōna taha tonu, ā, ko ōna hiahia anō hoki.
  Kōrero Motuhake i Te Reo
  B1
E mārama ana te tino o te kōrero mehemea ngāwari ana te reo, ā, hāngai hoki ki ngā take o ia rā pēnei i te haere mahi, haere kura, mahi ngahau, aha atu hoki. E mārama ana te reo kōrero ina haere ana i ngā rohe kōrero i taua reo. E mārama ana tana kōrero ngāwari mō ngā take whānau me ngā take kaingākau ana ia. E taea ana te whakarāpopoto kaupapa mahi, te whakaatu moemoeā, te whakapuaki wawata whakapuaki whāinga rānei, te tohe rānei i tāna e pai ai.
  B2
E mārama ana te tino o te kōrero ahakoa uaua rānei he nui rānei te take kōrero; e mārama ana hoki ētahi kōrero hōhonu ki ngā take e pūkenga ana ia. E mātau ana te kōrero ngātahi ki te hunga matatau kāore he raruraru. E mārama ana tana kōrero mō ētahi take katoa, ā, me ōna whakaaro ake, e taea ana hoki te tātari i ngā painga me ngā kino o ētahi take katoa.
  Kōrero Reo Motuhake
  C1
E mārama ana ki ētahi rārangi kōrero uaua roa katoa, tae atu ki ngā tikanga huna kei roto. E matatau ana ia ki te kōrero noa kāore e raru ana ki te kimi kupu. E matatau ana ia ki te kōrero i te reo ki tōna ake ao ki tōna ao mahi rānei, ki ngā wāhi whakangungu akoako rānei. E mārama ana tana kōrero mō ētahi take hōhonu katoa, tae atu ki ngā kupu me ngā rerenga kōrero hāngai.
  C2
E mārama noa iho ana ia ki te reo katoa e rongohia ana e pānuihia ana rānei e ia. E taea ana e ia te whakarāpopoto kōrero ā-tuhi, ā-waha rānei, kia mārama anō hoki ngā take me ngā whakamārama. E matatau ana ia ki te kōrero tika tae atu ki te whakamārama kīwaha i roto i ngā take kōrero hōhonu.