Vi lever i en flerspråkig värld – dags att dra nytta av det!

Die Erde © Colourbox

En sak är i alla fall säker: världen är global och med det har den språkliga mångfalden ökat. När människorna rör sig över länders och språkområdens gränser tar de också med sig sina språk. Som ett osynligt bagage är språket något vi alla bär med oss – och kanske även delvis formar vem vi är.
 

upp