Öva tyska gratis

Appar – iOS och Android

Ordens Stad

Die App wird gerade einem Update unterzogen. Sie steht euch bald wieder zur Verfügung.

En ny inlärnings-app leder användaren genom en „stad av ord“. I ett interaktivt utbyte med andra användare förmedlar appen ett ordförråd på nivån A1/A2. Appen kan man ladda ner gratis.

Glosövningsapp

Glosövningsapp

Med Goethe-Instituts mobila glosövningsapp kan du öva och förbättra ditt ordförråd inom tyska som främmande språk.

Fler erbjudanden

Deutsch am Arbeitsplatz

Öva din affärstyska med övningar på A1- till B2. I intervjuer och filmer kan du få inblick i yrkesvardagen i Tyskland.

upp