Föredrag/Samtal
Europas värderingar: Historia - konflikter - perspektiv

Goethe-Institut Stockholm

Har Europa fortfarande en gemensam agenda? Vilka perspektiv för en gränsöverskridande demokrati finns i Europa idag? Vilka är Europas värderingar? Vilken roll spelar tolerans i debatten om ett mångkulturellt samhälle - och vilken tolerans menar vi egentligen? Vad kännetecknar den så kallade "Europäischer Sonderweg" sett ur ett världshistoriskt perspektiv?

Kompletterande till utställningen "Europa – Humanisternas arv" som visas runt om i Sverige vill vi lyfta fram de viktigaste frågorna och utmaningarna som Europa för närvarande står inför. Tanken är att på nytt diskutera europeiska värderingar i den samtida diskursen och därigenom stärka dem.

Med utgångspunkt i sin bok „Europas Werte“ (Europas värderingar) presenterar Silvio Vietta olika definitioner och manifestationer av det frekventa ordet ”värdering”. Vietta fokuserar på de ledande europeiska värderingarna, som är sammanflätade med Europas historia. Avslutningsvis kommer han att diskutera huruvida denna värdekanon kan ha hamnat i kris.
 
Tema: "Europas värderingar: Historia - konflikter - perspektiv“
Referenter: Silvio Vietta (University of Hildesheim), Marcia Sá Cavalcante Schuback (Södertörns högskola)
Föredrag: tyska med simultantolkning till svenska
Samtal: engelska
Vårt bibliotek har öppet kl.15:00-18:00.

Silvio Vietta
privat
Silvio Vietta (born 1941) is a German scholar and professor emeritus of the University of Hildesheim. His work has concerned itself principally with German literature, philosophy and European cultural history. His main areas of research are the literatures of Expressionism and Romanticism, and Literary Modernity. He has also published on Martin Heidegger, with whom he had personal contact while a student, and Hans-Georg Gadamer. His recent research has been in European cultural history, in particular the history of rationality.Marcia Cavalcante
privat
Marcia Sá Cavalcante Schuback is Professor of Philosophy at Södertörn University (Sweden). Before moving to Sweden she had her position at  the Federal University of Rio de Janeiro and has since then lecturing and teaching in serval Universities in Europa and in the USA. Among her publications, the following can be named: 
 
Time in exile, in conversation with Heidegger, Blanchot and Clarice Lispector, (NY: SUNY), forthcoming;
- Olho a olho: ensaios de longe (Rio de Janeiro, 7 letras: 2011)
- Att tänka i skisser: essäer om bidlens filosofi& filosofins bilder (Göteborg: Glänta förlag, 2011)
- Lovtal till Intet (Göteborg: Glänta förlag, 2006)
- Polish translation Pochwała nicości eseje o hermeneutyce filozoficzne – övers. Leonard Neuger, serie Hermeneia, ed. Wydawnichwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2008. (http://www.kapitalka.pl/Filozofia- Psychologia/Filozofia-Etyka/Pochwala-nicosci-eseje-o-hermeneutyce-filozoficzne-Schuback-Marcia/ ).
Editor and co-editor of the following books:
- History, Today, special issue of the journal Philosophy Today, co-ed. with Jean-Luc Nancy. Chicago: 2017 - The End of the World, co-ed. w. Susanna Lindberg. Rowman & Littlefield, London: 2017
- Dis-orientations: Philosophy, literature and the lost grounds of modernity, co-ed. with Tora Lane. Rowman & Littlefield, London: 2015
- Heidegger on Hegel’s Philosophy of Right. The 1934-35 Seminar and Interpretative Essays, Co-ed. together with Michael Marder Peter Trawny (London: Continuum, 2014)
- Time and Form. Essays on Philosophy, Logic, Art and Politics. Co-ed. with Luiz Carlos
Pereira (Stickholm: Axl Books, 2014)
- Being with the Without (ed. together with Jean-Luc Nancy), (Stockholm: Axl Books, 2013)
 

Detaljer

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Språk: tyska med tolkning till svenska/engelska
Pris: Fri entré. Vänligen anmäl dig till:

anmalan-stockholm@goethe.de
Del av serie Reloaded! European Values