Utställning Reloaded! European Values

Reloaded! European values Goethe-Institut Schweden

20/1 -31/1 2019

Italienska Kulturinstitutet "C.M. Lerici"

EUNIC – European Union Institutes for Culture och EU-kommissionen Sverige uppmärksammar den europeiska humanismens traditioner och värderingar genom evenemangsserien Reloaded! European Values. Utställningen Europa – Humanisternas arv finns att beskåda på Stockholms universitet. 
 

Utställningen introducerar flera enastående och inflytelserika, om än inte så välkända humanister vilka har valts ut av Europa Humanistica under ledning av Wiens universitet och Österrikiska Vetenskapsakademien.

Varje land i Europa hade sina humanister – akademiker, författare, konstnärer och vetenskapsmän – som utbytte idéer och tankar som än idag utgör europeiska värderingar: alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet och religion, individens frihet, demokrati och kritiskt tänkande.

20/1- 31/1 2020 
Europa – Humanisternas arv presenterar humanister från 20 europeiska länder.

Besöksadress:

Italienska Kulturinstitutet "C.M. Lerici"
Gärdesgatan 14 - 115 27 Stockholm
Tel: 08 - 54 58 57 60

 

Tillbaka