Utställning Reloaded! European Values

Reloaded! European values Goethe-Institut Schweden

30/9-14/10 2019

Södertörns högskolebibliotekEUNIC – European Union Institutes for Culture uppmärksammar den europeiska humanismens traditioner och värderingar genom evenemangsserien Reloaded! European Values. Utställningen Europa – Humanisternas arv finns att beskåda på Medborgarskolan i början av september och sedan på Södertörns högskolebibliotek.
 

Utställningen introducerar flera enastående och inflytelserika, om än inte så välkända humanister vilka har valts ut av Europa Humanistica under ledning av Wiens universitet och Österrikiska Vetenskapsakademien.

Varje land i Europa hade sina humanister – akademiker, författare, konstnärer och vetenskapsmän – som utbytte idéer och tankar som än idag utgör europeiska värderingar: alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet och religion, individens frihet, demokrati och kritiskt tänkande.

Europa – Humanisternas arv presenterar humanister från 20 europeiska länder.

Besöksadress:


30/9-14/10 
Södertörns högskolebibliotek, Alfred Nobels allé 11, 141 52 Huddinge
tel: 08 608 43 16
 

Tillbaka