LiteraTür
Ev

Literatür: Thema „Zuhause“ © Goethe-Institut | Graphiker: Çağın Kaya

LiteraTür'ün ikinci teması "Ev" Türkiye'den yazar Gaye Boralıoğlu ve Almanya'dan yazar Katerina Poladjan küratörlüğünde hazırlandı. Her iki ülkenin edebiyatını "ev" ekseninde ele alan yazılar,  röportajlar ve tanıtım yazılarıyla, Türkiye ve Almanya'da "ev" temasına dair perspektifleri bir araya getirdik.

Tema Hakkında

Tanıtım Yazıları


RöportajlarLarissa Boehning © Goethe-Institut

Larıssa Boehnıng ile Röportaj

Christoph Peters © Goethe-Institut

Chrıstoph Peters ile Röportaj

Michael Wildenhain © Goethe-Institut

Mıchael Wıldenhaın ile Röportaj

Murat Özyaşar © Goethe-Institut

Murat Özyaşar ile Röportaj

Pelin Buzluk © Goethe-Institut

Pelin Buzluk ile Röportaj