GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE-ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİ

Jugendbrucke ©   Jugendbrucke  

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Türkiye’de değişim programları uygulayan Alman okullarını destekliyor.

Önyargıları yıkmak, kültürlerarası becerileri güçlendirmek ve gençleri küreselleşmeye hazırlamak uluslararası buluşmalar için önemli nedenlerdir. Ancak Türkiye-Almanya okul değişimi daha da fazlasına olanak tanır:

  • Öğrenciler ve öğretmenler yalnızca diğer ülkenin çeşitliliğini tanımakla kalmayıp aynı zamanda kendi toplumlarının kültürel çeşitliliğini tanır ve daha iyi anlarlar
  • Çok yönlü ve çoğu zaman karmaşık Türkiye-Almanya ilişkileri özellikle öğrencileri ve öğretmenleri bakış açılarını değiştirmeye ve önyargıları yıkmaya teşvik eder
  • Göçmen kimlikli öğrenciler Türkiye-Almanya çalışma gruplarında kültürlerarası yetkinliklerini keşfederek kültür elçisi ve tercümanlık rolünü üstlenir. Böylece bu deneyim onların öz güvenlerini güçlendirerek okula ve topluma katılımlarını teşvik eder

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya öğrencilerin ve öğretmenlerin Türkiye-Almanya okul değişimlerinin eşsiz imkânlarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlar. Değişim projelerinin planlanması ve uygulanmasında öğretmenlere danışmanlık sağlamakla birlikte Türkiye’de kısa dönem öğrenci grup hareketliliği için finansman sunuyoruz. Üstelik bütün bunlar ihtiyaca yönelik ve Erasmus+ kalite standartları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Sorularınız için İletişime Geçin

Alina Karadeniz
Proje Koordinatörü
+49 (0)211 972 676 66
karadeniz@jugendbruecke.de               

Inga Wilke
Proje Koordinatörü
+49 (0)211 972 676 68
wilke@jugendbruecke.de
 


Goethe-Institut  

İşbirliğiyle