Додаткова інформація

Одна за одною: складові частини іспиту

Goethe-Zertifikat B2 складається з таких модулів, як читання, аудіювання, письмо та усне мовлення (усний парний іспит).
Вибрані екзаменаційні центри пропонують іспит у паперовому та цифровому форматі. Іспит проводиться та оцінюється за єдиними для всього світу критеріями.
 

Читання (Lesen)

Ви читаєте різні тексти: дописи з форумів, статі з газет та журналів, коментарі та інструкції. Ви маєте виділяти основну інформацію, важливі деталі, а також позиції, думки та правила.

Тривалість: 65 хвилин

Письмо (Schreiben)

Ви письмово висловлюєте та аргументуєте свою думку до суспільно важливої теми форуму. Крім того, Ви пишете офіційне повідомлення, що пов’язане з професійною сферою.

Тривалість: 75 хвилин

Аудіювання (Hören)

Ви слухаєте інтерв’ю, бесіди та висловлювання з повсякдення, а також уривки з радіо повідомлень. Ви маєте зрозуміти суть почутого та важливі деталі.

Тривалість: близько 40 хвилин

Усне мовлення (Sprechen)

Ви презентуєте коротку доповідь на задану тему та обговорююте її з Вашим/Вашою співрозмовником/співрозмовницею. Крім того, Ви обмінюютесь аргументами у ході дискусії.

Тривалість: 15 хвилин

Передумови

Goethe-Zertifikat B2 – це іспит з німецької мови для підлітків та дорослих.

Іспити Goethe-Institut пропонуються всім бажаючим незалежно від досягнення ними мінімального віку та незалежно від наявності громадянства Німеччини.
  • Для Goethe-Zertifikat В2 для підлітків рекомендується вік від 15 років.
  • Для Goethe-Zertifikat В2 для дорослих рекомендується вік від 16 років.
  • Goethe-Zertifikat В2 передбачає мовні знання на рівні компетенцій В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
  • Для опанування цього рівня Вам потрібно – в залежності від попередніх знань та навчальних передумов – від 600 до 800 академічних годин (по 45 хвилин).