Mein Weg nach DeutschlandFoto (Ausschnitt): © Flo Karr / Unsplash

Mein Weg nach Deutschland

Jetesa në Gjermani

Ju niseni së shpejti në Gjermani apo jeni atje tashmë? Në këtë seksion do të gjeni informacione mbi jetesën në Gjermani. 

Infohäuser (qendra informimi)

35 shtëpi informacioni do të ngrihen në vende të ndryshme në Gjermani. Aty mund të merrni informacione për jetesën dhe punën në Gjermani dhe të praktikoni gjermanisht. Ju gjithashtu mund të krijoni kontakte me njerëz të tjerë lokalë.

  • Grafische Deutschlandkarte mit den eingezeichneten Standorten der Infohäuser Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut

    Infohäuser (qendra informimi)

    35 shtëpi informacioni do të ngrihen në vende të ndryshme në Gjermani. Aty mund të merrni informacione për jetesën dhe punën në Gjermani dhe të praktikoni gjermanisht. Ju gjithashtu mund të krijoni kontakte me njerëz të tjerë lokalë.