Gjeni ndihmë

  Keni pyetje në lidhje me jetën në Gjermani apo keni nevojë për ndihmë? Kontaktet mund t’i gjeni këtu: në mënyrë anonime në Internet ose direkt në qytetin tuaj.

Gjeni ndihmë

Keni pyetje në lidhje me jetën në Gjermani apo keni nevojë për ndihmë? Kontaktet mund t’i gjeni këtu: në mënyrë anonime në Internet ose direkt në qytetin tuaj.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut