Buhay sa Germany

Malapit ka na ba pumunta sa Alemanya o baka naman nariyan ka na? Dito makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa pamumuhay at pagtatrabaho sa Alemanya at mga sagot sa mga madalas na katanungan. Wala ba dito ang iyong katanungan? Maaari kang magpadala sa amin ng mensahe gamit ang contact form.