In einem offenen Geldbeutel sind Münzen, Geldscheine und Kreditkarten zu sehen. Der Geldbeutel liegt auf einer Zeitung. © Goethe-Institut

Account

Kailangan mo ng bank account kung ikaw ay nakatira at nagtatrabaho sa Germany. Maaari kang magbukas ng account sa isang bangko o sa isang savings bank (Sparkasse). Karamihan sa mga bangko at savings bank ay may mga sangay. May ilang mga bangko naman na maaari mo lang magamit sa pamamagitan ng internet. Kadalasan ay may kaunting bayad o fee ang pagbubukas ng isang bank account. Wala naman itong bayad para sa mga estudyante. Mayroong iba’t ibang uri ng account: Sa isang credit account (Guthaben-Konto), maaari mo lang kunin ang pera na iyong naideposito. Sa isang account na may overdraft facility (Dispositionskredit (Dispo), maaari kang mag-withdraw kahit na wala ka ng pera sa iyong account. Papautangin ka ng bangko ng halagang kailangan mo. Babayaran mo naman ito, hindi lang ang inutang na halaga, kundi pati na ang tubo (Zinzen) nito. Ang tubo ay kadalasang napakataas.

Pagbubukas ng Account

Nais mo bang magbukas ng acccount? Maaari mo itong gawin sa kahit saang sangay. Subalit kailangan muna ng bangko o ng savings bank (Sparkasse) na suriin ang iyong pagkakakilanlan. Dito ay kailangan mong ipakita ang iyong ID (Ausweis) o ang iyong pasaporte (Pass). 

May mga bangko rin kung saan ay maaari kang makakapagbukas ng account online o sa pamamagitan ng koreo. Dito ay kailangan mong gamitin ang pamamaraang-Postident: may matatanggap kang papel mula sa bangko o sa savings bank. Dadalhin mo ang mga papel na ito at ang iyong ID o pasaporte sa post office. Doon ay susuriin ang iyong pagkakakilanlan. Minsan ay kailangan mo ding dalhin ang iyong registration certificate (Meldebescheinigung) para sa pagbubukas ng account. 

Ein Mann sitzt an einem Laptop und tätigt eine Online-Überweisung. © Goethe-Institut

Bank Transfer

Para sa upa at suweldo, kailangan mo ng isang checking account. Binabayaran ng iyong employer ang suweldo sa pamamagitan ng bank transfer. Kailangan mong magbayad ng upa para sa iyong apartment sa pamamagitan ng bank transfer. Para sa mga regular na pagtransfer, maaari kang gumawa ng isang standing order. Para sa iba pang mga pagtransfer, makakatanggap ka ng isang papel sa bank o savings bank, ang slip ng pagpapadala o deposit slip. Gaano karaming pera ang nais mong ilipat? At sino ang dapat makuha ang pera? Isinulat mo ang impormasyon sa slip sa paglipat. Pagkatapos ay isumite mo ang slip ng remittance sa bank / savings bank. Gusto mong ilipat ang iyong pera sa pamamagitan ng internet? Kapag binubuksan ang account, sabihin na gusto mong gawin online banking o home banking.

Mula noong 2014, may mga pagbabayad ng SEPA sa 34 na bansa sa Europa (hinggil sa Hulyo 2018) upang ilipat ang pera (Euro) hangga't maaari. Pinalitan ng IBAN ang numero ng bank account at ang BIC ang bank code. Halimbawa, ang IBAN at BIC ay matatagpuan sa iyong debit card.

Eine Person zieht eine Kreditkarte aus einem Geldbeutel. © Goethe-Institut

Debit Card at Credit Card

Makakatanggap ka ng debit card para sa iyong checking account. Kung nais mo, maaari ka ring makakuha ng credit card (halimbawa: MasterCard, Visa). Kadalasan kailangan mong magbayad para sa credit card. Ang bangko o Sparkasse ay karaniwang nagpapadala sa iyo ng debit card at / o credit card sa pamamagitan ng koreo. Kailangan mong lagdaan ang card. Pagkalipas ng ilang araw, makakatanggap ka ng PIN para sa iyong card sa pamamagitan ng post. Dapat mong tandaan ang iyong sekretong numero.
 
Gamit ang debit card maaari mong i-withdraw ang iyong pera sa lahat ng ATM. Para sa prosesong ito palagi mong kailangan ang PIN. Maaari kang magbayad sa pamamagitan ng credit card sa ilang mga tindahan at sa internet. Ang pera ay maaaring ideposito sa sangay ng iyong bank / savings bank.
 
Kung nawala mo ang iyong debit o credit card o na ninakaw, dapat mong itawag sa bangko ang iyong mga card sa lalong madaling panahon: Pang-emergency na tawag: 116116

Tubo

Makakatanggap ka ng tubo para sa iyong pera sa bangko o sa savings account. Kaunti lamang ang tubong matatanggap mo para sa iyong pera sa current account o Girokonto. Kung gusto mong mag-ipon ng pera, maaari kang magbukas ng instant access account (Tagesgeldkonto) o ng savings account (Sparkonto). Dito ay makakakuha ka ng mas mataas na tubo kaysa sa isang current account (Girokonto).

Video International Sign

Mga Kadalasang Katanungan

Mga karagdagang katanungan? Sumulat sa amin sa pamamagitan ng contact form. Ipapasa namin ang iyong mga katanungan nang hindi nagpapakilala sa mga tagapayo ng youth migration services.

Contact form